Zeleni Dalmacije: “Split žrtva šibicarenja i falsifikata prostornog planiranja. Revoltira nas uređenje trga Gaje Bulata”

Evo čemu se još protive


OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zeleni Dalmacije poslali su priopćenje vezano za stanje okoliša u Splitu 2020 koje prenosimo u cijelosti


– Prošla godina bila je godina ozbiljnih ugroza okoliša koja je kulminirala sanacijom bolesnih stabala na Marjanu i nakon odlaska pila nemamo nikakve šumarske aktivnosti koje su trebale uslijediti kako bi marjanski poluotok konačno prodisao zdravim plućima.
Izostanak svih stručnih elaborata vezanih za gospodarenje i upravljanje šumom dodatno je stvorilo novu ugrozu koju smo nažalost najavili vezano za prekid zahvata u korpus park šume. Partikularna sanacija Marjana samo je na trenutak odgodila štetnu biologiju zapuštene šume tako da su potkornjaci dobili novu šansu i u ovom trenutku je koriste.

Dodatnu krizu upravljanja stvorila je i politička kriza nepotrebnim otkazivanjem povjerenja ravnatelju JU Park-šume Marjan D. Grubšiću koji je svoj posao vodio izuzetno savjesno i uspješno-. Na red dolaze pitanja od manje važnosti kao prometovanje do Bena koje donose samo zabrane ali ne i rješenja. Agonija šume se nastavlja što pokazuje nezrelost odgovornih aktera.
Kako Marjan tako i Turska kula nema svoj komunalni zahvat pa će i ona čekati neke nove gradonačelnike i političke opcije.
Treća najvažnija zelena površina zaštićena GUP on su splitski klifovi i pokos na koje zbog nebrige i zapuštenosti ugrožavaju živote građanki i građana na koje godinama upozoravaju Zeleni Dalmacije.

Ovaj važan prirodni fenomen treba sanirati i hortikulturno pripremiti kao bogomdani obrambeni sustav od dizanja razine mora uz projektiranje šetnica i vidikovaca povlačenjem novca iz EU fondova .
Marjan nisu pluća grada nego su to zelene površine urbanog dijela Splita koje su dugi niz godina gubili zeleni kapital stablašica a supstitucija je potpuno izostala.
Kad usporedimo fotografije iz bliske prošlosti sa današnjim stanjem možemo konstatirati da je Split izgubio važno plućno krilo grada.

Na sreću u ovoj godini naporima Parkova i nasada koji pohvalno rade svoj posao posađeno je oko 1200 stabala i planira se još oko 200 novih. Važno je da se krenulo u obnovu povijesne jezgre grada sadnjom u Zagrebačkoj ulici i ulici Kralja Tomislava malo ali veseli.
Ono što nas revoltira je uređenje trga Gaje Bulata. Naime, moglo bi se reći da je pohvalno i politički korektno od strane gradonačelnika Opare što je krenuo u samu obnovu po projektu iz Baldasarova doba ali je neprihvatljivo da se projekt reducirao do neprepoznatljivosti ostavljajući samo skulpturu Bulata. Takvu praksu provodio je samo gradonačelnik Kerum na zapadnoj obali. Ovakvo ponašanje pokazuje kako je Split žrtva šibicarenja i falsifikata prostornog planiranja što zasigurno nisu zaslužili njegove građanke i građani.

Zeleni Dalmacije i dalje se protive replikama Bajamontijeve fontane, korištenjem velikih kredita za Žnjan, a posebno nam nije leglo prebacivanje tržnica u okrilje Parkova i nasada. Ako se za nešto trebao upotrijebiti dugoročni kredit (kad se već nije imalo talenta za apliciranje na EU fondove) onda su to sredstva za preuređenje tržnica sa reorganizacijom komunalnih tvrtki u učinkovitiji holding.

Nažalost, komunalne tvrtke potrošile su značajna sredstva za dislokacije prema periferiji i ozbiljno otežale komunikacije sa građanstvom.
Bioraznolikost mora ponovo je ozbiljno ugrožena osim gubitka periske u našem zaljevu sada je i morska cvjetnica – posidonija od invazivne crvene alge koja se proširila dubrovačkim podmorjem. Livade posidonije ugrožene su i sidrištima posebno ljeti na području splitsko kaštelanskog zaljeva pa tražimo od nadležnih da zaustave takve pojave. Svjedočimo čestoj pojavi ribe i mekušaca na ribarnici izvan pravilnika o distribuciji zapravo male srdele ,lignjuni, sipice, gavuni.

Osim jednog nastupnog sastanka vezanog za izradu strategije borbe protiv klimatskih pojava vezanih za Split koje je organiziralo Sveučilište u Splitu još nemamo nikakvu multidisciplinarnu organizaciju i infrastrukturu sa instrumentima za učinkovito praćenje fenomena koji nas postupno ugrožava.
Ono što budi malo nade je investiranje Vodovoda i kanalizacije u projekte pročišćivača za Jadro, akvedukta, velikog projekta aglomeracije Split -Trogir te Hrvatske vode početak na projektu alternativnog vodovodne opskrbe sa rijeke Cetine.

Stanje sa otpadom je u poboljšanju ali daleko od poželjnog. Grad je uredno održavam ali već prema periferiji se situacija pogoršava. Spremnika za odvojeno prikupljanje nikad dosta neki kotari su dobro pokriveni ali još se nema rješenje za kotar Varoš i Grad. Veći dio tržnica nam nema nikakav sustav za odvojeno prikupljanje iako su veliki potrošači ambalažnog otpada i biootpada. Za Čistoću još je uvijek svjetsko čudo postrojenje za preradu i kompostiranje biološkog otpada. Spremnici za staklo i tetrapak kronično nedostaju.

Zaključak : Stanje okoliša u gradu i županiji je i dalje ozbiljno budući da nemamo adekvatne planove i ogovore na globalni izazov klimatskih promjena – priopćili su.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
5
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
2
Plač
2
Grrr
0
Molim?
0

1 KOMENTAR

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime