Hrvatska

otvoreno
U Sabor je Vlada uputila i konačni prijedlog Zakona o osobnoj asistenciji kojim se po prvi put u Hrvatskoj uspostavlja normativni okvir usluge osobne asistencije te ona postaje socijalna usluga kojom se osigurava pomoć osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta.