Podijelite

Jeste li uskladili svoje poslovanje s GDPR-om? Od 25. svibnja 2018. primjenjuje se nova EU Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (eng. General Data Protection Regulation) za ustanove i tvrtke!

Jeste li imenovali službenika za zaštitu podataka? Poslali ga na edukaciju? Prema uredbi imenovanje službenika mora biti temeljeno na stručnim kvalifikacijama, osobito stručnom znanju o pravu i praksi iz područja zaštite osobnih podataka te sposobnostima izvršavanja zadaća. Svaki službenik mora imati i adekvatna stručna znanja te se mora usavršavati!

Što je s videonadzorom i biometrijom?

I još mnogo pitanja – a trebate odgovore?

Dođite na edukaciju Uloga službenika za zaštitu osobnih podataka prema GDPR-u, Split, 18. rujna 2018. (Hotel Marvie)

Nakon više od 7 godina od početne inicijative i četiri godine pregovora, novi europski okvir za zaštitu osobnih podataka konačno je usvojen u travnju 2016. godine. Opća EU uredba o zaštiti osobnih podataka 2016/679 ili GDPR  zamijenila je hrvatski Zakon o zaštiti osobnih podataka i trenutnu EU direktivu se primjenjuje u svim državama članicama od 25. svibnja 2018. donoseći velike izmjene u samoj primjeni ali i velike kazne za one koji svoje poslovanje ne usklade s GDPR-om!

Uredba unosi značajne promjene u pravilima koja definiraju osobne podatke i u načine upravljanja osobnim podacima te se izravno se primjenjuje na sve organizacije koje raspolažu osobnim podacima EU građana. Da biste osigurali usklađenost organizacije potrebna vam je edukacija i stručlnost osoba koje razumiju zahtjeve GDPR-a te koje su dobro obučene za planiranje, implementaciju i održavanje usklađenosti. U nekim slučajevima organizacije će trebati imenovati i kvalificiranog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) koji će odgovarati izravno Upravi.

O novim pravilima o zaštiti osobnih podataka i primjeni GDPR-a educirajte se na stručnom seminaru:

Uloga službenika za zaštitu osobnih podataka prema GDPR-u, Split, 18. rujna 2018. (Hotel Marvie)

Vrijeme i mjesto održavanja:

Mjesto: Hotel Marvie, Peričićeva 1, 21000 Split

Vrijeme: 18. 09. 2018. od 09.00 do 13.00h

Predavačica:

izv. prof. dr. sc. Marija Boban

Izv. prof. dr .sc. Marija Boban stručnjakinja je za GDPR i docentica informacijskih i komunikacijskih znanosti s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu koja je doktorirala 2012. godine na temu zaštite osobnih podataka. Područje njene znanstvene i stručne ekspertize je zaštita osobnih podataka, informacijske sigurnosti, prava na pristup informacijama i računalne forenzike. Autorica je 5 udžbenika, više od 60 znanstvenih radova u području informacijske sigurnosti od čega su 23 rada citirana u bazi Scopus. Kao predavač sudjelovala je na više od stotinjak međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova kao pozvani predavač i uz izlaganje i prezentaciju radova koji su objavljeni u zbornicama radova i relevantnim znanstvenim i stručnim časopisima.

Po završetku seminara polaznici će:

  • biti informirani i osposobljeni za razumijevanje i primjenu važećeg zakonodavnog okvira i propisa u radu s osobnim, poslovnim i klasificiranim podacima te u skladu s Uredbom GDPR te o ulozi službenika za zaštitu osobnih podataka (zadacima prema GDPR-u)
  • steći nova znanja o primjeni GDPR-a i Zakona o provedbi GDPR koji se primjenjuju od 25. svibnja 2018. te o važećim međunarodnim standardima u obradi podataka i njihovoj zaštiti kao i informacijskoj sigurnosti u praksi i općenito
  • biti informirani i osposobljeni za pokretanje usklađivanja s GDPR-om u svojoj tvrtki ili ustanovi u skladu sa zakonskim zahtjevima
  • biti informirani o aktualnim informacijskim rizicima i načinima zaštite od krađe i neovlaštenog otkrivanja podataka i informacija te načinima zaštite u poslovnom komuniciranju

Seminar je namijenjen svim osobama koje rade s osobnim podacima građana, poslovnim i klasificiranim podacima u privatnom, javnom i državnom sektoru, direktorima, rukovoditeljima općih, pravnih i kadrovskih poslova, referentima u kadrovskoj službi, voditeljima tajničkih poslova, direktorima sektora ljudskih potencijala, stručnim suradnicima u ljudskim resursima, članovima uprava trgovačkih društava, rukovoditeljima, članovima nadzornih odbora i administratorima informacijskih sustava a osobito službenicima za zaštitu podataka. Svakom polazniku seminara biti će izdano i uvjerenje o usavršavanju.

KOTIZACIJA: 1.200,00 kn + PDV

Kotizacija uključuje sudjelovanje na seminaru, uvjerenje o usavršavanju, skriptu s predavanja, konzultacije s predavačem, razmjenu iskustava s kolegama, osvježenje u pauzi.

Seminar uključuje predavanje, radionice, raspravu i studije slučajeva koje potiču sudionike na aktivni rad i razumijevanje problematike te će im po toj osnovi biti izdano i uvjerenje o usavršavanju.

Sadržaj stručnog edukacijskog seminara:

  1. Uvod u GDPR

Što se sve smatra osobnim podatkom i koje su vrste osobnih podataka?

Zakonitost obrade osobnih podataka

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka

Načela GDPR-a

Teritorijalno područje primjene

Pseudonimizacija podataka

Profiliranje

 

  1. Razumijevanje regulative– novosti koje donosi i razlika u odnosu na dosadašnju regulativu

Temeljna prava građana

Obveze poduzeća, obrta i ostalih pravnih subjekata

Pravo na zaborav

Pravo na ispravak

Upravljanje privolama

Pravo na prenosivost podataka

Minimizacija i zaštita osobnih podataka

Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Evidencija aktivnosti obrade

Sigurnosni zahtjevi

Suradnja s nadzornim tijelom: AZOP – Agencija za zaštitu osobnih podataka

 

  1. Interni GDPR – obveze javnog i privatnog sektora

Pokretanje GDPR projekta

Izrada registra osobnih podataka

Procjena stanja

Procjena učinka na zaštitu podataka – DPIA (Data Protection Impact Assessment)

Izvještaj o provedenoj DPIA

Privacy by design/ Privacy by default

Određivanje prioriteta u projektu

Planiranje

Organizacijska struktura

Kazne za povrede nacionalnih pravila /Savjeti kako izbjeći kaznu

 

  1. Uloga službenika za zaštitu podataka

Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka

Obavješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka

Povreda osobnih podataka

Održavanje usklađenosti

  1. Studije slučajeva / Pitanja / Rasprava

 

Osigurajte svoje mjesto na vrijeme!

Prijavite se za stručni seminar na ovoj poveznici.

Broj polaznika je ograničen stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Rezervacije i mjesta vrše se po redoslijedu primitka.Podijelite

Komentiraj

Napišite komentar

* Obvezno potvrditi GDPR

*

Slažem se

Upišite svoje ime