Udruga Za Naš Supetar uputila je očitovanje o opdluci Ministarstva zaštite okoliša na temu smeće. Očitovanje prenosimo u cijelosti:

“Obzirom da Ministarstvo zaštite okoliša i ministar Ćorić ne odustaju od svoje zakonski upitne Odluke od 21.12.2018 o odlaganju smeća s cijelog Brača na odlagalište Kupinovica u Supetru udruga Za Naš Supetar daje svoje Očitovanje za javnost uoči Tematske sjednice GV Supetar koja je najavljena za 7.5.2019 u 18:00 sati.

U Očitovanju je naveden slijed događanja od dana Odluke ministra, do raznih izmjena Odluke, Pravilnika i Zakona donesenih od Ministarstva zaštite okoliša posljednjih mjeseci, kao i do sada donesenih odluka i aktivnosti Grada Supetra kojima se jasno protestira protiv, a sve zbog lakšeg razumijevanja problema pred kojim su se građani grada Supetra našli.

4. srpnja 2018. godine stupila su na snagu novih EU pravila s pravno obvezujućim ciljevima za recikliranje otpada i smanjenje odlaganja otpada s fiksnim rokovima za države članice koje u sljedeće dvije godine moraju napraviti prilagodbu nacionalnog zakonodavstva za prelazak na kružno gospodarstvo.

Ministar Ćorić je ovakvom Odlukom pokušao zamaskirati nerad i kaos u vlastitom ministarstvu po pitanju organizacije i provedbe zbrinjavanja otpada na nivou države te je odlučio sve kazne i reperkusije kojima bi Hrvatska kao država zbog toga bila podvrgnuta od europske Komisije prebaciti na općine i gradove, odnosno na nas, građane iz malih sredina, jer samo mi ćemo biti time pogođeni novčano i uništavanjem okoliša i mjesta u kojima živimo. Svako povećanje cijene komunalne usluge, kao i svaka kazna koja će se platiti zbog ove Odluke na Braču i sličnim pogođenim lokalitetima nije ništa drugo nego prebacivanje troškova za kazne iz proračuna države direktno na naše džepove.

Zatvaranjem jednog deponija da bi se ista količina smeća odložila na drugom, a koji sigurno nije uređen za prihvat tog smeća, ne može se smanjiti količina komunalnog otpada, niti napraviti ikakav korak ka kružnom gospodarstvu. Stoga ne vjerujemo da će manevar MZOE i ministra Ćorića zavarati Europu, ali smo sigurni da će stvoriti ekološku bombu u našem Supetru. Nije teško zamisliti smrad isparenja i golemo jato galebova i vrana koji kruže iznad Supetra, ako bi ministar uspio u svojoj nakani.

Zbog nesposobnosti Ministarstva zaštite okoliša koje nije u stanju prepoznati dobre prakse u zbrinjavanju otpada u Hrvatskoj i pravilno kreirati podzakonske akte, uspješni gradovi Prelog, Čakovec i otok Krk, koji se nalaze među najboljima u Europi, upravo su kažnjeni ne malim iznosima kazne zato što su preuspješni!

Spomenimo i nerazumno forsiranje ulaganja u izgradnju skupih regionalnih centara za smeće (CGO) poput Marišćine i Kaštijuna zbog kojih stanovnici imaju problema sa zdravljem i zagađenjem okoliša te višestruko povećanim mjesečnim računima za otpad! Lećevica je zamišljena kao CGO za Splitsko-dalmatinsku županiju, sa suspaljivanjem u Cemexu, no isto tako mora biti poznato da energetska oporaba, tj. spaljivanje otpada i cirkularna ekonomija ne idu zajedno. Naime, kad izdvojimo sve gorive komponente otpada i biootpad koji se mora posebno izdvojiti, tada nema što gorjeti. Spaljivanje otpada ili tzv. energetska oporaba otpada isključena je dakle, ispunjenjem prethodnih propisanih stupnjeva u hijerarhiji gospodarenja otpadom, a koje RH nije još niti iz daleka dostigla.

Naprosto je čitav proces zbrinjavanja otpada na nivou države nikakav, kao i pripadajuća zakonska regulativa jer se MZOE neprekinuto bavi raznim pogodovanjima i zaradama ‘smećarske elite’, a ne poslom koji im je zadan. Izbjegavanje kazne na nivou države ne može, i ne smije biti razlog za stvaranjem dodatnih problema i kolapsa u malim sredinama, a to je upravo ono što će se dogoditi kad bi Odluka o redosljedu dinamici zatvaranja odlagališta od 21.12.2018 bila provedena.

Plan gospodarenja otpadom Grada Supetra nema odredbe o mogućnosti povećanja kapaciteta, već ide ka sanaciji odlagališta! Dakle, bilo bi potrebno donijeti izmjene i dopune Plana obzirom da se povećava količina otpada u Gradu Supetru i obzirom da predviđena sanaciju ne bi bila moguća radi situacije dovoza otpada s drugih lokacija. Trebalo bi provesti i Stratešku procjenu utjecaja tako izmjenjenog Plana na okoliš, a tek ako bi ona prošla trebalo bi staviti Plan Gospodarenja otpadom Grada Supetra na javnu raspravu. Dakle proces od nekoliko godina za vrijeme kojeg ne bi bilo moguće provesti postojeći plan sanacije za koje su ishođene sve dozvole.

Stoga sadašnje odlagalište Kupinovica u Supetru nema nikakve zakonite mogućnosti preuzeti dodatne količine otpada i Odluka ministra Ćorića nije provediva bez obzira na manevre i želje MZOE. Odbijanje ”poslušnosti” ministru Ćoriću nije samo stvar stava ili zakona, to je za Grad Supetar i njegove stanovnike stvar preživljavanja.
Odluka Gradskog vijeća Grada Supetra donesena na 21. sjednici kojom je Gradsko vijeće iskazalo protivljene Odluci minsitra Ćorića od 21. prosinca 2018. donesena je 2. veljače 2018. te je službeno poslana Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dana 15. travnja 2018.

22. sjednica GV Supetar zakazana je za 7. svibnja 2019, u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici, ponovno s temom ‘Smeće naše svagdašnje’, a za koju su vijećnici predložili akcije koje trebaju poduprijeti već donesenu odluku GV sa 21. sjednice.
Povodom tih aktivnosti u Supetru, Udruga Za Naš Supetar podržava pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine br. 03/19.) s Ustavom koju predlaže klub vijećnika SDP-HSU.

Podržavamo i prijedlog sazivanja gradskog referenduma na kojem bi svi građani Grada Supetra mogli jasno iskazati svoj stav o tome žele li da „Kupinovica“ postane centralno odlagalište otpada cijelog otoka Brača, ili ne, a koji predlaže klub HDZ-HSS.
Udruga Za Naš Supetar podržava svaku inicijativu JLS, političkih stranaka, civilnog društva ili pojedinaca koja se protivi implementaciji ovakve Odluke ministra Ćorića i njegovog Ministarstva o zatvaranju i prebacivanju smeća s jedne na drugu jedinicu lokalne samouprave bez ikakvog smisla i svrhe.

Svaka aktivnost protiv krivo interpretirane EU direktive za implementaciju cirkularne ekonomije, lošeg zakonodavstva i odluka ministarstva, od političke do institucionalno moguće, pravne pa i do iskazivanja građanskog neposluha, kao krajnje mjere protesta protiv odluka na štetu građana Supetra kao i građana drugih mjesta pogođenih ovakvim odlukama naići će na podršku udruge ZaNaS.

Uz sve predloženo Udruga Za naš Supetar predlaže zajedničko (Gradonačelnice, GV, svih aktivnih gradskih političkih stranaka ponaosob, udruge ZaNaS i svih ostalih udruga ili građana grada Supetra koje iskažu želju supotpisati) podnošenje Prijedloga za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu RH Zakona o održivom gospodarenju otpadom (lex-specialis) koji je na snazi na snazi od 15.2.2019. zbog neusklađenosti Članka 26. Stavak 10. i 11. i Članka 28. Stavak 9. saZakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (lex-generalis), koji je na snazi od 13.12.2017., a koji u Članku 19. jasno daje punu samoupravnu nadležnost nad lokalnim komunalnim gospodarstvom Jedinici lokalne samouprave” – stoji u dopisu Udruge Za Naš Supetar.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime