Splitsko – dalmatinska županija obavještava javnost da je došlo do trajnog onečišćenja mora sukladno članku 27. Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/07) na području Grada Kaštela na sljedećim lokacijama:

  • Gojača, Kaštel Sućurac,
  • Baletna škola, Kaštel Kambelovac.

Dana 12.08.2019., u 7. ciklusu ispitivanja kakvoće mora za kupanje na predmetnim lokacijama uzorkovana je morska voda, a mikrobiološkom analizom utvrđeno je prekoračenje graničnih vrijednosti propisanih Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) za mikrobiološki pokazatelj Escerichia coli.

Podaci o onečišćenju su uneseni u bazu podataka o kakvoći mora i dostupni su putem aplikacije za unos, obradu i valorizaciju podataka te izvješćivanje i informiranje javnosti, koje možete pogledati OVDJE.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko – dalmatinske županije će do prestanka onečišćenja svakodnevno obavljati dodatna uzorkovanja na navedenim lokacijama.
Uzorkovanje će se obavljati do prestanka onečišćenja, odnosno dok dva uzastopna uzorka na svakoj od lokacija budu minimalno zadovoljavajuće kakvoće. O pojavi onečišćenja izvješteni su Grad Kaštela i Inspekcija zaštite okoliša.