Hrvatska Vlada je u svibnju ove godine usvojila novi Zakon o zaštiti životinja kojim će životinje biti bolje zaštićene, a nesavjesni vlasnici rigoroznije kažnjavani u slučaju kršenja Zakona.

Među odredbama Zakona našla se i zabrana stalnog držanja psa na lancu ili u neprimjerenom boksu. Grad Zagreb i Osijek su već ranije uveli takve zabrane, a od usvajanja novog Zakona o zaštiti životinja se očekuje da će i drugi gradovi slijediti njihov primjer.

Prije nekoliko dana načelnik općine Gradac, Matko Burić, donio je Odluku o zabrani držanja psa na lancu ili trajno u boksu, koja stupa na snagu 1.siječnja 2018. Time su postali jedino mjesto u Dalmaciji koje je uvelo ovakvu zabranu. Nadamo se ne zadugo.

Odluku općine Gradac pozdravili su ljubitelji životinja iz Udruge “Šapama od srca Makarska”.