Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) danas je objavila natječaj kojim građane zainteresirane za kupnju nekretnine uz subvencionirani kredit poziva da počnu prikupljati dokumentaciju. Banke će zahtjeve za te kredite zaprimati od 10. rujna pa naredna tri do četiri tjedna.

Zajam daje 12 banaka s kamatama od 2,19 do 3,75 posto, a kredit mora trajati najmanje 15 godina. Država ga subvencionira s 30 do 51 posto mjesečne rate, ovisno o tome kolika je razvijenost područja na kojem se kupljena nekretnina nalazi.

Ministarstvo graditeljstva upitali smo što s onima koji kupe nekretninu uz subvencije države, a iznajmljuju je, ili koriste kao poslovni prostor. Unatrag dvije godine, naime, na ovaj je način do nekretnine došlo više od 5300 obitelji, piše 24 sata.

Kako odgovaraju iz Ministarstva, ugovorom o subvencioniranom kreditu zabranjuje se davanje u najam stana ili kuće za čiju se kupnju odnosno gradnju kredit odobrava, prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita. U slučaju nepoštivanja odredbi ugovora kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i pristupa se prisilnoj naplati.

Subvencija traje četiri, odnosno pet godina, ovisno o tome kad je dobivena od 2017. godine naovamo. Prve su subvencije dijeljene na četiri, a nove će trajati pet godina. Pomoć se produžuje za još jednu godinu u slučaju invaliditeta korisnika većeg od 50 posto, odnosno ako kućanstvo ima biološko ili posvojeno malodobno dijete. Dodatne dvije godine je moguće dobiti ako obitelj dijete dobije za trajanja subvencije. Ukupno, obitelji s dvoje djece koja kupuje stan, i dobije još dvoje djece za trajanja subvencije, država pola rate kredita treba plaćati punih 11 godina. Uzme li kredit na 15 godina, to znači da će punu ratu kredita plaćati samo četiri godine.

Proljetos je izmijenjen i Zakon o poticanoj stanogradnji (POS) po kojem, zbog ranijih manipulacija, stan više nije moguće prodati prvih deset godina. Neki su kupci te stanove iznajmljivali kao turističke apartmane ili poslovne prostore. Zabrana prodaje sad se upisuje u zemljišne knjige. Stan je moguće prodati i prije isteka deset godina samo u slučaju smrti ili teške bolesti, razvoda braka, preseljenja, osobnog stečaja i sličnih teških životnih situacija.I tad kupac APN-u treba platiti razliku između prodajne cijene stana i stvarne tržišne cijene u vrijeme sklapanja ugovora. Ako se stan iznajmljuje, kredit se proglašava dospjelim u cijelosti, i slijedi prisilna naplata. Kupac mora isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora, javlja 24 sata.