Po dojavi Centra 112 o iznenadnom onečišćenju mora u večernjim satima 09. srpnja 2019. godine na plaži Donje Čelo na otoku Koločep, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje sljedećeg dana.

Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje NN (73/08). Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja.

S obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.