Danas je objavljen Natječaj za nove skladbe na 53. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2019.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni u veljači 2019. godine na Internet stranici FDK Omiš:

Za detaljnije informacije možete kontaktirati telefon 021/861-015 ili e-mail: direkcija@fdk.hr

Uvjeti Natječaja:

I.

Nove skladbe trebaju se temeljiti na obilježjima dalmatinske tradicijske pjesme, odnosno dalmatinskog glazbenog idioma. Pri odabiru uvažavat će se raznolikost stilskog izričaja (serenada, tužaljka, rugalica,duhovna).

II.

Natječaj je javan, a partitura mora biti potpisana isključivo šifrom. Nigdje ne smije biti naznačeno ime i prezime autora ili bilo kakvi drugi osobni podaci. Nakon završetka natječaja bit će objavljene odabrane skladbe. Nakon toga se autori odabranih skladbi trebaju javiti sa šifrom pod kojom je partitura prijavljena te pripadnim osobnim podacima na telefon 021/861-015.

III.

Skladbe trebaju biti harmonizirane za mušku, žensku ili mješovitu klapu, bez pratnje instrumenata (a capella) s precizno naznačenim oznakama tempa, dinamike i agogike.

IV.

Prijava mora sadržavati:
– Dva primjerka partitura zabilježenih čitkim rukopisom ili računalnim ispisom na najmanje dva crtovlja i potpisanih isključivo šifrom,
– Posebno priložene stihove,
– Prijavi je poželjno priložiti zapis partitura u digitalnom obliku (programi Sibelius, Finale, midi
format…) i demo snimku skladbe na cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

V.

Slanjem skladbe autori jamče originalnost prijavljenog djela te da ono nije javno izvođeno i objavljeno.
Radovi primljeni na Natječaj ne vraćaju se autorima. Prilikom izbora ravnopravno se ocjenjuje vrijednost glazbe i stihova.

VI.

Dužina trajanja skladbi može biti do 3,5 minuta.

VII.

FDK Omiš zadržava pravo prve javne izvedbe i korištenja zaprimljenih skladbi u programima Festivala i drugim javnim priredbama, tiskanja i distribucije; snimanja, izdavanja i stavljanja u promet nosača zvuka; digitalne objave notnog zapisa na stranicama i aplikacijama Festivala, a o čemu će se s autorima odabranih skladbi sklopiti poseban ugovor.

VIII.

Rok dostave skladbi je do 15. siječnja 2019. godine.

IX.

Skladbe se dostavljaju isključivo poštom na adresu:
FESTIVAL DALMATINSKIH KLAPA OMIŠ, IVANA KATUŠIĆA 5, 21310 OMIŠ (Na omotnici naznačiti: NATJEČAJ ZA NOVE SKLADBE – OMIŠ 2019. god.)Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime