Vijeće za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske na 40. redovnoj radnoj sjednici raspravljalo je o upravljanju državnom imovinom, a uvodno izlaganje održao je ministar državne imovine dr. sc. Goran Marić sa suradnicima.

Ministar Marić Vijeću je predstavio izmjene zakonodavnog okvira kao i mjere i napore koje je Ministarstvo državne imovine poduzelo s ciljem učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom, bržeg aktiviranja neiskorištene državne imovine te posljedični fiskalni učinak.

Ministar je predstavio najvažnije projekte aktiviranja državne imovine kroz darovanja (554 sklopljenih ugovora i odluka), osnivanje prava služnosti (203 sklopljena ugovora), davanje na uporabu (185 sklopljenih ugovora i odluka), osnivanje prava građenja (48 sklopljenih ugovora), tabularne isprave (51 izdana isprava), prodaje (720 sklopljenih ugovora), zakup (603 sklopljenih ugovora) te razvrgnuća suvlasničkih zajednica (166 sklopljenih sporazuma).

Ministar je predstavio i najvažnije investicijske projekte kojima će se aktivirati državna imovina te naglasio kako je ukupni prihod od nefinancijske i financijske imovine iznosio 2,3 milijarde kuna dok je ukupna vrijednost aktivirane državne imovine iznosila 1,7 milijardi kuna, a ukupna aktivirana površina državne imovine 19.781.659 m².

Članovi Vijeća pohvalili su prezentirane mjere i napore poduzete kako bi se unaprijedilo upravljanje državnom imovinom te iskazali potporu ministru i njegovim suradnicima u daljnjem radu.