Projektni prijedlog, „Zapošljavanjem žena pomognimo ZagoriOpćina Unešić je u kolovozu 2017. godine prijavila na Otvoreni trajni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena“, kojeg je kao nadležno tijelo raspisalo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Sredstva za projekt Općine Unešić su odobrena Odlukom o financiranju od dana 23. svibnja 2018. godine, a visina potpore je 100% prihvatljivih troškova, što znači da prijavitelj i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Temeljem Odluke o financiranju u svibnju 2018. godine, sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i to između Općine Unešić koja je Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, zatim, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koje je Upravljačko tijelo (UT) te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koje je Posredničko tijelo razine 2 (dva).
Ukupna vrijednost projekta je 3.239.266,11 kuna.

– Cilj projekta je jačanje radnog potencijala pripadnica ranjivih skupina sa područja općine Unešić i to zapošljavanjem, obrazovanjem i osposobljavanjem koje će povećati njihovo samopouzdanje i društvenu uključenost, konkurentnost na tržištu rada kao i doprinijeti povećanju kvalitete života krajnjih korisnika sa područja općine Unešić, rekla je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Unešić Ankica Slavica.

– Ovim projektom zaposleno je 20 žena sa područja općine Unešić, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina., a koje će u razdoblju od 24 mjeseca pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju sa područja općine, zaključila je Slavica.

Projektom je predviđeno obrazovanje žena, te će završetkom obrazovanja i osposobljavanja, žene uključene u projekt steći javnu ispravu o obrazovanju odnosno osposobljenosti.

Žene zaposlene u ovom projektu svojim radom i aktivnostima doprinose poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.
Za svoj rad, u periodu od 24 mjeseca, svaka zaposlena žena dobiva mjesečnu plaću, u visini minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH.

U projektu „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“ zaposlene su:
1. PILIĆ NIKOLINA
2. PILIĆ ANA
3. DRAGICA VUKIĆ
4. DŽELALIJA ANA
5. NADA BURIĆ
6. RAŠETINA ŠTEFICA
7. MILJAK VINKA
8. MARIJANA SUDAR
9. NEDILJKA BOŠNJAK
10. ZORKA HRGA
11. ZORKA MRČELA
12. MILA BURIĆ
13. KARMELA NAKIĆ
14. MARA BALEK
15. KRISTINA MRŠE
16. GORDANA TOMIĆ
17. VESNA MADŽAR
18. MIRA MARAS
19. IVANKA RAJČIĆ
20. MARČIĆ ZDENKA

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojima je potrebna pomoć u kućanstvu. Između ostalog to mogu biti i osobe sa invaliditetom, osobe sa mentalnom retardacijom, kronični bolesnici te neovisno o starosnoj dobi, a ista usluga im nije već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora i u čijoj identifikaciji sudjeluje Centar za socijalnu skrb. Svakom korisniku na mjesečnoj bazi pripada poklon paket kućnih i higijenskih potrepština.

Kao zaključak, protekom prvih mjeseci provedbe projekta „Zapošljavanjem žena pomognimo Zagori“, možemo reći da se projektom smanjio broj nezaposlenih žena koje se vode na evidenciji nezaposlenih sa područja Općine Unešić na svega jednu – dvije nezaposlene osobe te da se doprinijelo boljoj kvaliteti života starijih i nemoćnih osoba, što nam potvrđuju povratne informacije s terena, bilo da se radi o pomoći u uređenju stambenih prostorija, druženju i sl. ili s druge strane, u ostvarivanju određenih socijalnih prava krajnjih korisnika, poručuju iz Općine Unešić.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime