Ove godine u Dubrovnik će uploviti više od 500 brodova na kružnim putovanjima – sa 740 tisuća putnika. Iako se grad Dubrovnik hvali kako ograničava broj kruzera, radi se tek o boljem rasporedu, jer ove godine doći će više brodova i više putnika.

Upravo su kruzeri i dalje jedni od najvećih onečišćivača zraka u svijetu, a građani sve više negoduju. Provjerili smo imaju li razloga za zabrinutost.

U Luci Gruž danas su tri kruzera s oko 6000 putnika – građani sve više negoduju, brodovi su u luci sada svakodnevna pojava.

Iz Lučke uprave Dubrovnik uvjeravaju nema onečišćenja zraka – od ulaska u Europsku uniju brodovi moraju zadovoljiti stroge kriterije, a posljednjih godinu dana u luci u Gružu postavljene su mjerne stanice.

– Kvaliteta u smislu ozona, dušika, ugljičnih oksida uvijek je jako dobra. Svi ovi brodovi koji ulaze u luku Gruž moraju poštovati standarde, ne mogu ući u Hrvatske vode, moraju zadovoljavati visoke kriterije – objašnjava Hrvoje Kulušić iz Lučke uprave Dubrovnik.No stručnjaci upozoravaju kako su upravo kruzeri i dalje među najvećim zagađivačima. Velik problem je što se stanje mora uopće ne prati.

– Zadnja istraživanja morskih sustava u luci Gruž su provedena 80-ih godina, prije rata. Nakon 80 ih se stanje bitno promijenilo, imamo jako puno brodova koji dolaze. Zabrinjavajuće je da mi ne znamo što nam je u moru i kakvo je stanje. Trudimo se kroz takve neke projekte pokušati doznati –  kazala je za Dnevnik.hr dr. Marijana Pećarević s odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku.

Dubrovnik infrastrukturno puca po šavovima. Mali grad ne može se nositi s brojem vozila na cestama, a kada se pribroji 500 kruzera koji će se ove godine usidriti u Gružu računica je jasna – Dubrovnik se guši u svom turističkom uspjehu.

Nekada se čini kao da u Hrvatskoj stvari funkcioniraju na način – idemo, pa dok ne pukne. Mjerne stanice pokazuju kako je sve u redu sa zrakom u Dubrovniku, ali do incidenata svakako dođe. Prošle godine je kruzer onečišćavao zrak nedozvoljenom uporabom sumpora u gorivu. Naplaćena mu je kazna u visini od 215 tisuća kuna.

Europska unija uredbama je smanjila upravo taj sumpor u gorivu, koji je najveći problem.