Natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije, Društvo inovatora DIATUS organizira od 1986. godine i po tome je postao zaštitni znak Društva. Natječaj spada među najuspješnije i najpoznatije aktivnosti koju su članovi Društva vrlo dobro prihvatili. Na dosadašnjim natječajima sudjelovalo je preko 1.100 inovatora sa preko 1200 inovacija od kojih su neke uspješno komercijalizirane,

Osnovni cilj ovog tradicionalnog javnog natječaja za najbolju inovaciju je poticanje inovatorstva i stvaralaštva kod građana svih zanimanja, stručnih zvanja i dobnih struktura.

Na 30. natječaju za najbolju inovaciju Dalmacije, sudjelovalo je 20 inovatora s ukupno 19 inovacija. Prijavitelji su sa područja Županija: splitsko-dalmatinske i zadarske. Kvalifikacijska i dobna struktura prijavitelja kreće se od visoko i srednje obrazovanih, umirovljenika, studenata i učenika.

Dostavljene inovacije su iz slijedećih djelatnosti: strojarstvo, energetika, elektronika, brodogradnja, zrakoplovstvo, građevinarstvo, ribolov, promet, svakodnevne životne potrepštine, prehrambena i sportska djelatnost i dr.

Inovacije prijavljene na 30. natječaj nagrađuju se pismenim nagradama.

Sve inovacije na natječaju kategorizirao je i ocijenio Ocjenjivački sud koji je imenovao Izvršni odbor Društva u slijedećem sastavu:

Ante Zekić,dipl.ing., predsjednik, Ante Blažević, dipl.ing., član, Petar Mandić, dipl.ing., član, Mr. sc Ivan Majer, dipl.ing., član, i Mihajlo Čizmić, ing., član.

Osnovni kriterij pri vrednovanju pojedine inovacije su: novost, kreativnost, stupanj razvijenosti, vjerojatnost komercijalizacije, te značaj inovacije za širu okolinu.

Članovi Ocjenjivačkog suda i Stručna služba Društva, kad je to potrebno, obave i dodatne konzultacije s prijaviteljima, autorima i vanjskim stručnjacima, radi boljeg sagledavanja suštine predloženih inovacija.

Članovi Ocjenjivačkog suda su, gdje je to bilo moguće i potrebno, izvrše uvid u prototip ili gotov proizvod predložene inovacije.

Na temelju dostavljene dokumentacije i navedenih kriterija, Ocjenjivački sud je kategoriziralo i ocijenilo sve radove i predložio Izvršnom odboru strukturu i broj nagrada kako slijedi:

Kategorija AUTORSKI PROJEKT – 1 autor za 1 projekt

Kategorija IZUM – nema prijedloga.

Kategorija THNIČKO-TEHNOLOŠKA UNAPREĐENJA – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija RACIONALIZACIJE – 3 inovatora za 3 inovacije

Kategorija NOVI PRIZVODI – 5 inovatora za 4 inovacije

Kategorija IDEJE – 6 inovatora za 5 inovacija.

Posebno priznanje – 2 inovatora za 3 inovacije

Popis nagrađenih možete pogledati u nastavku:

DIATUS 30.natječaj - popis nagrađenih

Organizaciju i provedbu 30. javnog natječaja za najbolju inovaciju Dalmacije, pored vlastitih sredstava DIATUS-a, novčanim donacijama pomogli su: Splitsko-dalmatinska županija, Udruga inovatora Hrvatske, nekoliko tvrtki i  inovatori pojedinci, učesnici natječaja i ostali članovi Društva koji su platili članarinu.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime