Danas smo, po primitku izvještaja završetka prve faze revitalizacije Škripa odlučili o tome izvijestiti i javnost. Potpuno nenadano u ovu vijest se uplela i poznata holivudska glumica hrvatskih korijena Stana Katic. Ona je došla u posjet svojim prijateljima i obitelji, a slobodno vrijeme provela je na otoku Braču. Prema njenom Instagram profilu najviše su je dojmili Muzej uja u ŠkripuKamenoklesarska škola u Pučišćima.

Stana je poznata po ulozi “Kate Beckett” u seriji “Castle“, a svoju obitelj posjetila je u Vrlici što je također objavila na svom profilu.

Nakon što smo pokazali kako drugi promoviraju naše najstarije otočko naselje, ali i naše otoke trebamo se vratiti na originalnu temu. Važan je razvoj povijesne i kulturne baštine u Škripu o čemu smo pisali ranije, a to je prepoznao i Grad Supetar koji je uspješno završio  prvu fazu projekta ”Revitalizacije naselja Škrip’ gdje su uz konzervatorske i restauratorske elaborate, studijske dokumentacije, izrađeni projekti koje ćemo navesti u nastavku. Pred Gradom je prijava dokumentacije na natječaje za izgradnju i uređenje naselja Škrip, a o čemu će se govoriti i na javnoj prezentaciji koja se uskoro planira u Škripu.

Ukupna vrijednost prve faze iznosila je 1.379.925,40 kuna od čega je od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU sufinancirano 816.738,94 kuna.

Projekt je provodio Grad Supetar u partnerstvu s OPG-om Katja Cukrov u sklopu Javnog poziva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU: „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, unutar Operativnog programa„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6. „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine.“

Cilj projekta

Premda samo naselje Škrip u ukupnoj turističkoj aktivnosti Supetra ostvaruje zanemarive brojke, činjenica da Muzej otoka Brača posjeti godišnje više od 15. 000 gostiju možda najbolje svjedoči o važnosti Škripa za grad i otok u cjelini. Staviti sve škripske znamenitosti u gospodarsku i turističku funkciju glavni je cilj.

– Sigurni smo da ćemo provedbom ovog, ali i drugih projekata definiranih u Strategiji razvoja turizma na području Supetra do 2020. učiniti Škrip još atraktivnijim turističkim mjestom, oživiti njegove prebogate resurse i osigurati ostanak i kvalitetan život mladih ljudi, rekla je gradonačelnica Grada Supetra Ivana Marković.

VEZANA VIJEST:
– ŠKRIP – HRVATSKA MIKENA Mjesto u srcu Brača čuva tajne Delmata i rimskih careva: “Iz ovdašnjih kamenoloma vadio se kamen za Dioklecijanovu palaču”

– Osim projekta Revitalizacije naselja Škrip, koji za cilj ima staviti sve škripske znamenitosti u gospodarsku i turističku funkciju i učiniti ga još atraktivnijim turističkim mjestom, oživiti njegove prebogate resurse i osigurati ostanak i kvalitetan život mladih ljudi , na narednoj sjednici Vijeća Grada Supetra u okviru Odluke o komunalnom doprinosu predložiti ću smanjenje komunalnog doprinosa na izgradnju u naselju Škrip i to sa 138 kuna na 41,14 kuna (ukupno 70%). Cilj ove mjere je da u naše najstarije naselje ostanu i ali se i privuku mladi ljudi, nastavila je Marković.

– Duboko vjerujem da ćemo uz ovaj izvanredni projekt Revitalizacije kojim je izrađeno preko 20 projekata spremnih za prijave na gradnju i uz ovu mjeru smanjenja komunalnog doprinosa,u narednim godinama Škrip učiniti turističkom destinacijom koja će itekako privlačiti turiste ali i nove stanovnike. Imamo jasnu viziju razvoja našeg Škrip te zahvaljujem svima koji aktivno sudjeluju u ovim projektima, posebno Mjesni odbor Škrip, TZ Grada Supetra, Muzej otoka Brača i Jasna Damjanović te Obitelj Cukrov i Muzej uja koji su veoma važni partneri na ovome projektu, zaključila je.

Gotova dokumentacija unutar projekta:

Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije Crkve Sv. Ivana Krstitelja
Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije zvonika i potpornog zida crkve Sv. Jelene
Izrada glavnog i izvedbenog projekta Uređenja prostora Muzeja otoka Brača- Kaštel Radojkovic
Izrada glavnog i izvedbenog projekta Uređenje lokaliteta rudnika bitumena ,izgradnja prezentacijskog centra ”Rudnik Miljera”
Izrada muzeoloških smjernica Multimedijalnog centra ”Muzej uja”
Izrada idejnog i glavnog projekta Uređenja i prenamjene bivše Crkve Sv. Ante u muzejski prostor
Izrada muzeoloških smjernica Uređenja i prenamjene bivše Crkve Sv. Ante u muzejski prostor
Izrada muzeoloških smjernica Muzejske građe Centra za kulturu otoka Brača – Muzej otoka Brača
Izrada glavnog projekta i hortikulturnog projekta Uređenje rekreacijske zone- Park skulptura
Izrada glavnog projekta Uređenje pješačkih i biciklističkih staza sa poločenjem središnjeg dijela ispred glavne crkve
Izrada glavnog i izvedbenog projekta Kuće za odmor visoke kategorije Kaštel Carineo
Izrada glavnog projekta pristupnog čvora na ulazu u Škrip
Izrada glavnog projekta uređenje javnog sanitarnog čvora
Izrada glavnog projekta uređenja Vidikovca
Izrada interaktivne karte
Izrada marketinškog plana- Promidžba i vidljivostKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime