VELIK DOGAĐAJ ZA DALMACIJU Dinaru će štititi zakon: Dalmatinski masiv postaje Park prirode

[UKLJUČITE SE U JAVNO SAVJETOVANJE] Donošenjem predloženog zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Prijedlog Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“ na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala e-Savjetovanje.


Zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorti te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno–povijesnim lokalitetima.

Masiv Dinare (Dinara, dio Troglava i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu, potrebno je proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti njegova bitna obilježja i uloga ovoga prostora.

Donošenjem predloženog zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima.

Sukladno odredbama članka 115. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

Donošenjem ovoga zakona osigurat će se primjerena pravna i stručna zaštita područja Dinare te omogućiti cjelovito sagledavanje održivog načina obavljanja gospodarskih djelatnosti te iznalaženje optimalnih rješenja za korištenje prirodnih resursa te jačanje turističko–edukativnih sadržaja tog prostora.Park prirode vrlo je pogodan oblik zaštite područja velike površine budući da omogućava optimalan sklad zaštite prirode i održivost njenog korištenja, odnosno obavljanja dopuštenih djelatnosti.

Savjetovanje je otvoreno do 01. lipnja 2020. na portalu e-Savjetovanje. Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: Javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“.“Ljubazno Vas molimo da se aktivno uključite u javno savjetovanje putem portala e-Savjetovanje i slanjem svojih primjedbi. Poziva se zainteresirana javnost koja podnosi komentare da pri podnošenju istih navedu svoje ime i prezime te koga predstavljaju i koga su posebno dodatno konzultirali. Zaprimljeni komentari biti će javno dostupni na mrežnoj stranici e-Savjetovanje, osim u slučaju anonimnih, uvredljivih i irelevantnih komentara koji se neće uzimati u razmatranje niti će biti objavljeni”, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Moja reakcija na članak je...
Vau
2
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime