Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira i Studija strateške procjene utjecaja na okoliš od ponedjeljka (13. svibnja) u javnoj su raspravi koja će trajati 30 dana, do 12. lipnja 2019. Istodobno i Prijedlog ID PPU i Studija strateške procjene dostavljeni su nadležnim javnopravnim tijelima koje sudjeluju u postupku sukladno zakonima i uredbama.

Javni uvid u Prijedlog ID PPU Grada Trogira i Studiju strateške procjene utjecaja na okoliš može se obaviti od 13. svibnja do 12. lipnja 2019. svakog radnog dana u prostorijama Grada Trogira na adresi Put Muline 2, od 7 do 15 sati te na mrežnim stranicama Grada Trogira.

Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga plana i Studije te sažetak za javnost.

Javno izlaganje održat će se 28. svibnja u 11 sati u Gradskoj vijećnici, na prvom katu Kneževa dvora, a nazočit će i sudjelovati predstavnici Upravnog odjela, izrađivači prijedloga ID PPU Grada Trogira te ovlaštenici.

Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se:

– upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida– davati u zapisnik u vrijeme javnog izlaganja

– dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 2, 21220 Trogir.

Sve što ne bude dostavljeno u roku i ne bude predano čitko neće se uzeti u razmatranje.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime