Divlja odlagališta otpada, nažalost, postala su naša svakodnevica. Iako o razvrstavanju otpada i potencijalno velikim kaznama EU zbog naših kršenja rokova slušamo svakodnevno, situacija na terenu se uopće ne mijenja, barem ne na bolje.

Čitatelj nam je poslao najnoviji primjer krajnje nesavjesnog odnosa prema okolišu i to iz Piska. Kako nam kaže, na lokaciju koju možete vidjeti na fotografiji, otpad odlaže lokalno stanovništvo, par metara od Jadranske magistrale.

Tako tisuće turista svakoga dana imaju pogled na prizore koji se nikako ne mogu spojiti sa zemljom koja pretendira biti vrhunska turistička destinacija.


1 KOMENTAR

Comments are closed.