Nakon što se 13. 11. 1991. šest neprijateljskih tenkova u Vukovaru probilo do Priljeva i tenkovskom paljbom natjeralo branitelje sa silosa dolje, pala je komunikacija Vukovar – Borovo Naselje i pad grada je postao izvjestan.

Dio branitelja povukao se u Vukovar, a dio u Borovo Naselje. U Borovu Naselju novi punkt obrane bila je alatnica kombinata Borovo, a na dijelu Vukovara jedan je bio kod željezničke postaje, a drugi u stambenoj zgradi prvoj poslije nadvožnjaka. Toga dana dio ljudi, iz Borovog Naselja, odlazi u proboj prema Vinkovcima.

Tada su krenuli i tenkovi i pješadija (uglavnom paravojska) s Orlovače na Trpinjsku cestu. Na punkt širine 200 metara krenulo je 18 tenkova T – 84 i 22 oklopna transportera. Nakon što su uništili pet tenkova i oklopnih transportera, branitelji više nisu imali protuoklopnog oružja pa su se povukli u Ličku ulicu.

Na današnji dan, 14. studenog 1991. godine agresorska JNA, zajedno s različitim srpskim paramilicijama (šešeljevci, arkanovci i dr.) prodrli su u Vukovar i presjekli obranu grada na dva dijela, iako su preživjeli hrvatski branitelji i bez dovoljno streljiva pružali očajnički otpor.

Dio branitelja povukao se u Vukovar, a dio u Borovo Naselje i tamo uspostavio nove obrambene punktove.

Idućeg dana, 15.11.1991. u ranim jutarnjim satima počinje snažna artiljerijska priprema za odlučujući napad neprijatelja.

Obje neprijateljske Operativne grupe djeluju zajedno, OG “Sever” pod zapovijedanjem general – majora Andrije Biočevića, OG “Jug”, pod zapovijedanjem pukovnika Mile Mrkšića.

Idućeg dana, 16.11. pali su Nijemci, a 17.11.1991. Vukovar su napustili ljudi s Mladim Jastrebom Brankom Borkovićem. Skupine pripadnika obrane Vukovara koje su uspjele proći kroz pro¬tivnički raspored nastavile su s dolaskom noću 17. i 18. studenog.

U Borovom Naselju 18.11.1991. još se branio “Crni put” koji vodi do alatnice kombinata Borovo.

19.11.1991. JNA je bila ispred hangara Borova gdje je izvukla veliki broj ljudi koji su bili smješteni u podrumu, ranjenika koji se zadnjih dana nisu mogli odvoziti u Vukovar jer je komunikacija bila prekinuta, te civila. Grupe branitelja su pokušavale proboj ili su se predale

20.11.1991. je prestao svaki organizirani otpor grada Vukovara i Borovog Naselja.

Nakon pada grada JNA i paravojnici načinili su mnoga ubojstva i ratne zločine. Srbi koji su se u skloništima mjesecima skrivali od granata, sada su se bacali “oslobodiocima” u naručje i prokazivali branitelje, njihove obitelji i općenito ljude koji su im se zamjerili. Stoga su po cijelom području grada Vukovara ljudi streljani, a najveći organizirani i masovni zločin desio se nad ranjenicima iz bolnice u Vukovaru i braniteljima te civilima kojih je 200 identificirano iz masovne grobnice na Ovčari.

S obzirom na to kako s područja istočne Slavonije, uglavnom iz Vukovara do danas još nije nađeno oko 500 osoba, vrlo je vjerojatno kako u okolici postoje neotkrivene grobnice. No, o tome Srbi do danas, i poslije 27 godina, šute, iako žive u Vukovaru ravnopravno s Hrvatima i pripadnicima svih ostalih naroda.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime