U tijeku je je 19. sjednica gradskog vijeća. Na red je došla točka o imenovanju novog intendanta splitskog HNK. SDP-ov klub vijećnika najavio je da neće podržati predloženog intendanta.

 – Pred točno godinu dana, u ovoj vijećnici, donesena je odluka da g. Lemo neće biti imenovan intendantom HNK Split unatoč pozitivnom mišljenju Kazališnog vijeća. Žalim zbog toga jer sam uvjeren da nećemo u skoroj budućnosti opet imati kandidata s toliko entuzijazma, optimizma, inovativnosti, poleta i energije kao što je g. Lemo imao. Tada je još jednom naša stožerna kulturna ustanova postala pozornicom političkog kadroviranja, a što je dugoročno najmanje njoj na korist.

Na toj sjednici sam rekao, a sada ponavljam, da temeljem pozitivnog mišljenja Kazališnog vijeća mogu pretpostaviti da je predloženi kulturni program kandidata za intendanta kvalitetan i da će biti na zadovoljstvo građanima našeg Grada. Je li ipak program g. Šestana mogao biti bolji, hoće li privući i uspostaviti komunikaciju s daleko širim krugom publike nego do sada te hoće li repozicionirati kazalište kao dušu grada, vidjet ćemo. Isto tako, vidjet ćemo hoće li financijski ozdraviti ustanovu koja godinama posluje s gubitkom.

Uvjeren sam da će g. Šestan danas dobiti potporu ovog Vijeća jer je tako puno ranije i na nekim drugim mjestima odlučeno. Pri tome me najviše žalosti naša licemjernost i kako preko nje olako prelazimo.

Naime, pred godinu dana, g. Lemo je dobio negativno mišljenje pročelnika Službe za društvene djelatnosti jer nije u svom programu detaljno razradio strategiju sanacije postojećeg duga HNK. Financijski plan je tada bio predložen na 22 stranice, a sada imamo 7 stranica Poslovnog plana, od čega je Financijski plan samo na jednoj. G. Lemo, kojem je ovo Vijeće tada nedvosmisleno i jasno reklo “financijski plan uz plan sanacije duga HNK Split nije zadovoljavajući i nije realno prihvatljiv budući nije detaljno razrađena strategija sanacije postojećeg duga” je planirao, pouzdajući se isključivo u sposobnosti HNK Split, u svom mandatu kazalište djelomično izvući iz financijskih problema, a dug smanjiti za 49%. Dakle, za čak 2 milijuna kuna. To je protumačeno kao odraz njegove menadžerske nesposobnosti i neambicioznosti.

Za razliku od toga, kandidat koji niti ne preuzme natječajnu dokumentaciju niti uopće ponudi naznake plana sanacije duga dobiva pozitivno mišljenje Službe za društvene djelatnosti. U svom programu on tek navodi da će mu „u cilju uspostave racionalnog i učinkovitog poslovanja jedna od prvih zadaća biti provedba dubinske analize s ciljem stvaranja uvjeta za kontinuirano unapređenje poslovanja kazališta, kvalitete kazališnog programa i drugih pratećih usluga.“ Nije li već mogao započeti tu analizu preuzimajući svu potrebnu dokumentaciju? U svoju misiju financijskog ozdravljenja i sanacije duga mene nije uvjerio. A čini mi se da nije niti uvjerio Kazališno vijeće jer oni kažu: „za vjerovati je da će racionalizirati troškove umjetničkih projekata“. Dakle, oni tek vjeruju. Istodobno navode „impresivnu upravljačku karijeru kandidata za intendanta“. S nadom da dubinska analiza neće trajati predugo i da će rezultat poslovanja biti bolji nego u HNK Rijeka koje je ostalo 2 milijuna kuna u dugu, želim novom intendantu uspjeh u radu, ali ja ne mogu podržati njegovo imenovanje – kazao je Joško Markić (SDP).

Nakon izlaganja SDP-ovca za riječ su se javili Martin Pauk (NZH) i Tonći Blažević (HSLS) koji su također najavili da neće podržati prijedlog. S obzirom da je isto najavila stranka Pametno bit će zanimljivo vidjeti hoće li proći prijedlog HGS-a i HDZ-a. U vijećnicu je ušao Željko Kerum koji obično na sjednice dolazi kada većina “visi o niti”.