OVO SE ZOVE ULAGANJE U BUDUĆNOST Splitsko-dalmatinska županija odlučila osnovati novu Javnu ustanovu i u cijelosti je posvetiti nadarenim učenicima

"Neke su županije, poput Splitsko-dalmatinske, rekle: Dosta! Država ne radi svoj posao, pa oni, da djeca ne završe kao klaunovi, sakupljaju novac da izgrade centar za darovite" - kazao je Korado Korlević


Splitsko-dalmatinska županija osniva novu Javnu ustanovu pod nazivom Učilište “Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije” – ustanova za obrazovanje odraslih. Ako pitate autora ovih redaka, radi se o jednom od najboljih poteza Županije od osnutka uopće. Zašto? Jer upravo ova županija preuzima ulogu hrvatskog predvodnika kada je u pitanju prepoznavanje važnosti nadarenih učenika.


Svi znamo za hvalevrijedan projekt ulaganja države u pomoćnike u nastavi za učenike koji iz bilo kojeg razloga teže usvajaju nastavno gradivo, no županijski Centri izvrsnosti potaknuli su sasvim novi trend ulaganja u one koji su zapravo jedina ispravna budućnost Lijepe naše, a to su mladi ljudi koji će svoje znanje sutra moći iskoristiti ne samo za sebe i nego i za napredak zajednice.

Ne čudi stoga da je poznati, ako ne i najpoznatiji hrvatski promotor znanosti, Korado Korlević, prepoznao ova nastojanja Splitsko-dalmatinske županije i otvoreno ih pohvalio.

Korado Korlević

– E pa neke udruge i županije, poput Varaždinske i Splitsko-dalmatinske, rekle su: Dosta! Država ne radi svoj posao, pa oni, da djeca ne završe kao klaunovi, sakupljaju novac da izgrade centar za darovite, – kazao je Korlević prije nekoliko dana za Glas Istre i objasnio da nadareno dijete za glazbu ide u glazbenu školu, a ako je nadareno za sport uzme ga sportski klub. Oni nadareni za znanost imat će centre u Splitu i Varaždinu, a ostali će se, rekao je cinično, baviti djecom koja znaju dobro plesati.

Prvi čovjek Splitsko-dalmatinske županije za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Tomislav Đonlić, kazao nam je da se Županija odlučila na osnivanje Centra izvrsnosti za rad s darovitim učenicima jer želi stvoriti i poticati institucionalni okvir u Republici Hrvatskoj za rad s nadarenim učenicima.– To je program ustanove. Radit ćemo s učenicima koji pokazuju nadarenost u pojedinim područjima. Kao što je poznato, Županija je pokrenula Centar izvrsnosti u četiri obrazovna sustava; matematičkoj pismenosti, informatičkoj i novim tehnologijama, u robotici, i prirodnim znanostima. Zaokružili smo to područje, a sada idemo dalje. Idemo prema društvenom području, s tim da naglasak stavljamo na jezičnu pismenost, nacionalnu kulturu i nacionalnu povijest. Cilj nam je okupiti tisuću učenika u Centru izvrsnosti.Đonlić pojašnjava da je Županija pokrenula ovaj projekt jer je uvidjela da je obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj zapostavio nadarene učenike.

– Naš je cilj te učenike istaknuti kao primjer i s njima, kroz sustavan i organiziran rad, izgraditi jak Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Sada su dvije godine da postoje centri, kakve rezultate daju?

– U ovom trenu imamo preko 120 mentora više od 370 učenika. Naš cilj je tisuću darovitih učenika koji pokazuju nadarenost po pojedinim područjima.

Interes je doista jako velik, i ono što možemo potvrditi je da je on naišao i na odjek izvan naše županije. Mi u ovom trenutku imamo neke učenike koji pohađaju Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, a zapravo su učenici koji su izvan nje. Konkretno, to su učenici Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Ono na čemu ćemo raditi u nekom našem daljnjem razdoblju ove naše ustanove je okupiti i ostale županije, koje će se s nama uključiti u ovaj projekt. Zapravo, tako želimo potaknuti pozitivne promjene u obrazovnom sustavu u republici Hrvatskoj – zaključuje Đonlić.

“Darovita djeca i učenici imaju posebne potrebe”

Odluka o osnivanju nove Javne ustanove naći će se pred županijskim vijećnicima već sljedeći tjedan, a u nastavku možete pročitati obrazloženje prijedloga osnivanja.

“Jedan od temeljnih nedostataka našeg obrazovnog sustava je nedovoljna usmjerenost prema nadarenim učenicima koji svojim sposobnostima i znanjem nadilaze izazove koje pred njih postavlja redoviti sustav obrazovanja. Sustav redovitog školovanja, odgojno obrazovnog procesa i djelovanja prilagođen je potrebama prosječnog djeteta – učenika, a ne darovitim pojedincima. Činjenica da se može utjecati na pojedinca poticajnom okolinom otvara nam mogućnosti koje bi školski sustav trebao kvalitetnije iskorištavati.

Važnost cjelovitog pogleda na darovito dijete uključuje brigu o socijalnim, emocionalnim i kognitivnim osobinama djeteta i okruženju u kojem odrasta.

Darovita djeca i učenici imaju posebne potrebe, a naša odgovornost jest pomoći im očuvati i razviti ljubav i motivaciju prema učenju i održati njihovu prirodnu znatiželju.

Daroviti učenici koji imaju visoka obrazovna postignuća i dobro su prilagođeni, lako se uočavaju i identificiraju, ali postoje kategorije darovitih učenika koji iz različitih razloga nisu uspješni u školi te se njihove visoke sposobnosti ne uočavaju i ne potiču. Darovita i visokomotivirana djeca u odnosu prema svojim vršnjacima mnogo toga čine prije, brže, više, uspješnije, drugačije i bolje (dosljedno postižu značajno bolja (iznadprosječna) postignuća od svojih vršnjaka). Uz kreativnost i specifične osobine ličnosti za razvoj darovitosti neophodna je i stimulativna okolina te odgovarajuća podrška da bi se darovitost manifestirala te dalje razvijala.

Institucionalna podrška nužna je da bi se ostvarila jednakost u pravu na obrazovanje i poticanje razvoja osobnih potencijala svakog djeteta. U skrbi za darovitu djecu i učenike ključnu ulogu ima škola/sustav, budući da jedino on omogućuje ranu identifikaciju i podršku razvoju darovitih s ciljem pružanja dodatnih specifičnih oblika podrške darovitoj djeci i učenicima.

Stoga je Županija je pokrenula projekt Centar izvrsnosti za rad s potencijalno darovitim učenicima, ali i njihovim mentorima.

Školske godine 2016./17. započeo je s radom Centar izvrsnosti iz matematike kojem je škola domaćin III. gimnazija Split (popularni MIOC). U rad toga Centra bilo je uključeno 58 mentora – nastavnika matematike i 214 učenika koji su s uspjehom pohađali nastavu. U školskoj godini 2017./18., uz Centar izvrsnosti iz matematike u III. gimnaziji Split, s radom je započeo i Centar izvrsnosti iz informatike u Elektrotehničkoj školi i Centar izvrsnosti iz novih tehnologija u Tehničkoj školi za strojarstvo i mehatroniku. U ova dva Centra uključili smo potencijalno darovite učenike iz područja informatike i novih tehnologija (robotike) gdje su, u zajedničkom radu s mentorima, unaprjeđivali znanja u uvjetima koji se mogu usporediti s najboljima u Europi. Ukupno je u školskoj godini 2017./18., kroz sva tri Centra, bilo uključeno 331 učenik i 86 mentora,
U šk.god. 2017./18. održane su i edukacije za 637 učitelja, nastavnika i stručnih suradnika, ne samo u školama direktno uključenima u projekt kao partneri, već i u ostalim školama u SDŽ, osnovnim i srednjim školama koje bi mogle konkurirati za centre izvrsnosti u nekim drugim kompetencijama.

U ovoj školskoj godini (2018/19.) osnovan je i Centar izvrsnosti iz prirodoslovlja kojeg je domaćin Prirodoslovna škola Split, unutar kojeg sudjeluje 72 učenika i 34 mentora.

Ukupno je u ovoj školskoj godini kroz sva četiri Centra, uključeno 374 učenika i 120 mentora, čime je uspostavljen cjelovit sustav podrške djeci i mladima u tzv. STEM području.

Cilj nam je kroz idućih nekoliko godina osnovati još nekoliko Centara izvrsnosti i u njihov rad uključiti više od tisuću učenika koji pokazuju nadarenost u nekom od općeobrazovnih područja.

Kroz rad s darovitima u centrima izvrsnosti omogućava se cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih učenika.

Takvim djelovanjem pridonosimo rješavanju problema nedovoljno individualiziranog pristupa darovitoj djeci kako na razini županije tako i na razini RH.

Osnovna ideja projekta Centara izvrsnosti u SDŽ je detektirati darovitu djecu, pristupiti im individualno s programima prilagođenim njihovim potrebama, a najprije osposobiti učitelje i stručne suradnike za rad s takvom djecom kako bi ostvarila svoj puni potencijal.

Jedan od glavnih ciljeva je sustavna skrb o darovitoj i visokomotiviranoj djeci što se na razini županije i želi postići cjelovitim pristupom opisanom problemu kroz sustav podrške koji će centre izvrsnosti povezati s cjelokupnom vertikalom obrazovanja. Razvoj i primjena učinkovitih strategija rada s darovitom djecom razlog je pokretanja centara izvrsnosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji će omogućiti ne samo razvoj instrumentarija za rad s nadarenom djecom, već će omogućiti stvaranje timova na razini škola koji će imati podršku od strane županije za provedbu individualiziranih programa rada s nadarenom djecom.

Misija:
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima za cilj svojim djelovanjem poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.

Vizija:
Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika.

Vrijednosti do kojih držimo:

• naša primarna odgovornost je poboljšanje kvalitete obrazovanja
• dosljedno pokazivanje predanosti izvrsnosti najbolji je način za postići izvrsnost
• cijeli sustav može imati koristi od poticanja izvrsnosti i darovitosti
• učenje je cjeloživotni proces
• međusobno povjerenje, briga i poštovanje su od ključne važnosti za učenje
• učinkovito poučavanje povećava kvalitetu obrazovanja
• kvalitetni sadržaji poboljšavaju okruženje za učenje
• škola, obitelj i zajednica su partneri
• učinkovito slušanje i otvorena, dvosmjerna komunikacija ključni su za naš uspjeh

Četiri CI do sada, plan razvoja s organizacijom novih CI, organizacijski, tehnički i kadrovski kapaciteti, sve su to razlozi zbog kojih SDŽ kao administrativna jedinica ne može više pratiti rad i razvoj ovog velikog projekta.

Zato je nužno osnovati posebnu Ustanovu koja bi dalje nastavila rad i razvoj projekta Centar izvrsnosti.
U postojećim zakonskim okvirima jedina mogućnost osnivanja ustanove jeste putem Zakona o obrazovanju odraslih.
Također, osnivanje posebne ustanove u skladu je sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije iz 2014., kao i sa Strateškim planom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 2016.-2018.”

odluka-ju-centri-izvrsnosti
Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime