U Hrvatskoj i Europi, velike divlje zvijeri većina ljudi može vidjeti u zoološkim vrtovima ili na televizijama. Ipak, naša zemlja je jedna od rijetkih koja se može pohvaliti da na njenom teritoriju žive sve tri velike divlje zvijeri, a to su sivi vuk, mrki medvjed i euroazijski ris.

One žive uglavnom žive na području Gorskog kotara i Like, a vuk i na području Banije
i najvećeg dijela zaleđa Dalmacije. Također, vuk se povremeno pojavljuje na Učki i u dijelu središnje Hrvatske.

Još je zanimljivije da na Dinari žive sve ove sve tri prekrasne životinje. Na našem portalu već smo objavili fotografije medvjeda i risa na Dinari, a nedavno je kamera Javne ustanove More i krš “uhvatila” i vuka.

Zavijanje vuka u planini izaziva strahopoštovanje prema ovoj divljoj i zaštićenoj zvijeri.

Šume na Dinari su prirodna staništa ovih moćnih i prekrasnih zvijeri, a one su svake godine sve manje i manje. Ljudski nemar, požari, klimatske promjene, sve to utječe na rekordno nisku šumsku površinu Dinare. Samo posljednje dvije godine Dinara je izgubila ogromne površine vrijedne bukove šume. Najviša hrvatska planina nema status zaštićenog područja, što je skandalozno s obzirom na sve njene prirodne ljepote i bogatstva. Nadležni bi morali napraviti sve da nam se Dalmacija ne pretvori samo u kamen i beton, jer vrijedna zelena prostranstva moramo sačuvati i radi sebe i radi životinja koje tamo žive…

Šume na Dinari su prirodna staništa ovih moćnih i prekrasnih zvijeri, a one su svake godine sve manje i manje. Ljudski nemar, požari, klimatske promjene, sve to utječe na rekordno nisku šumsku površinu Dinare. Samo posljednje dvije godine Dinara je izgubila ogromne površine vrijedne bukove šume. Najviša hrvatska planina nema status zaštićenog područja, što je skandalozno s obzirom na sve njene prirodne ljepote i bogatstva. Nadležni bi morali napraviti sve da nam se Dalmacija ne pretvori samo u kamen i beton, jer vrijedna zelena prostranstva moramo sačuvati i radi sebe i radi životinja koje tamo žive…Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime