MOST: Želimo zaustaviti iseljavanje stanovništva dalmatinske zagore

"Trebamo zaokret u odnosu prema području Dalmatinske zagore inače nećemo moći zaustaviti iseljavanje"

Saborski zastupnici MOST-a, Miro Bulj i Ante Pranić, danas u Hrvatskom saboru pokrenuli inicijativu s intencijom zaustavljanja iseljavanja stanovništva Dalmatinske zagore. Njihovu zajedničku objavu možete pročitati u nastavku:


S intencijom zaustavljanja negativnih trendova daljnjeg odseljavanja iz Dalmatinske zagore i osiguravanja ravnomjernog razvoja s ostatkom Hrvatske, kao saborski zastupnici iz Dalmatinske zagore pokrenuli smo incijativu koja će biti prvo predstavljena svim gradonačelnicima i načelnicima iz tog dijela Dalmacije na očitovanje, a onda i Vladi RH.  Drago nam je što su se gradonačelnici i načelnici iz Knina, Podbablja i Zadvarja već odazvali incijativi i aktivno sudjelovali u kreiranju Prijedloga. Ovu incijativu  ne smatramo jednoznačnom političkom idejom već ćemo tražiti široki konsenzus svih.

Sustavnim i strateškim djelovanjem politike regionalnoga razvoja, središnja državna vlast u suradnji s lokalnim i regionalnim jedinicama treba pomagati slabije razvijena područja da osmišljavanjem razvojnih strategija i realizacijom projekata, uz stopostotno financiranje iz državnog proračuna i EU fondova, dostignu razvijenije krajeve Hrvatske. Jedna od aktivnosti u procesu smanjenja regionalnih razvojnih nejednakosti i stvaranja preduvjeta za održivi gospodarski i društveni razvoj jest realizacija kapitalnih projekata na području Dalmatinske zagore.

Ako imamo formiran Savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, zašto ne i za Dalmatinsku zagoru koju čini 36 jedinica lokalne samouprave iz Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije od Knina, Sinja, Imotskoga do Vrgorca. Prema službenom popisu stanovništva iz 2011.godine na području Dalmatinske zagore živjelo je 143 203 stanovnika. Temeljem statističkih pokazatelja u razdoblju od 2011.godine do 2016.godine broj odseljenih ljudi s područja Dalmatinske zagore iznosi 26 451. Ljudi odlaze, kapitalnih investicija nema, a teško se mogu uočiti i strateški nacionalni projektni prijedlozi za budućnost. Trebamo zaokret u odnosu prema području Dalmatinske zagore inače nećemo moći zaustaviti iseljavanje

U tom smislu, preložit ćemo osnivanje Savjet za Dalmatinsku zagoru kao savjetodavno tijelo u području koordinacije razvoja projekata, provedbe i praćenja korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi), instrumenata i programa Europske unije kao i  nacionalnih izvora koji se realiziraju na području Dalmatinske zagore.

Kao i u Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem, u našem Prijedlgu za predsjednika Savjeta za Dalmatinsku zagoru  predlaže se predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a za zamjenika predsjednika Savjeta i glavnog koordinatora predlaže se ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Za članove Savjeta predlažu se ministri nadležni za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, rad i mirovinski sustav, poljoprivredu, financije, demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, državnu imovinu, more, promet i infrastrukturu, znanost i obrazovanje, kulturu, zaštitu okoliša i energetiku,  graditeljstvo i prostorno uređenje te turizam. Za članove Savjeta predlažu se i predstavnik Ureda predsjednice Republike Hrvatske te predsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskog sabora. Nadalje, za članove Savjeta predlažu se župani dalmatinskih županija: Splitsko-dalmatinske, i Šibensko-kninske županije te akreditirani regionalni koordinatori navedenih županija kao i predstavnici svih jednica lokalne samouprave iz područja Dalmatinske zagore. Želimo uključiti i predstavnike Turističkih zajednica Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Konačno, za članove Savjeta predlažu se i predstavnik Hrvatske gospodarske komore. Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatskih cesta, Hrvatskih autocesta, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, HEP-a,  rektor Sveučilišta u Splitu i Zadru, dekani Veleučilišta u Šibeniku i Kninu


Kao zadaća Savjeta predviđene su između ostalog koordinacija provedbe projekata na podučju Dalmatinske zagore, praćenje, pripreme i provedbe projekata financiranih iz ESI fondova u okviru pojedinačnih programa, Europskog gospodarskog prostora i nacionalnih izvora na području Dalmatinske zagore, s naglaskom na velike investicijske projekte, usmjeravanje ulaganja u područje Dalmatinske zagore na temelju strateškog okvira Republike Hrvatske i Europske unije, praćenje razine rashoda koji se odnose na provedbu ESI fondova, Europskog gospodarskog prostora i nacionalnih izvora financiranja na području Dalmatinske zagore, davanje mišljenja i preporuka s ciljem otklanjanja administrativnih i drugih poteškoća  za učinkovitu provedbu razvojnih projekata na području Dalmatinske zagore.

Sastanci tako velikog tijela planiraju se na mjesečnoj razini u namjeri što boljeg i bržeg razvoja Dalmatinske zagore.Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0