Miro Bulj je uputio u proceduru prijedlog odluke o izmjeni odluke o Izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja.

Na 23. Sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja održanoj 01. Srpnja 2019. godine donesena je Odluka o izradi  Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Grada Sinja. U članku 4. Stavku 1. Odluke, alineja 2. Glasi: „Planiranje prenamjene postojeće zgrade bivše Pekare u poslovnu namjenu dozvoljava se nakon trajnog uklanjanja bazne stanice koja je postavljena protivno GUP-u grada Sinja“.

Investitor „GANGA“ d.o.o iz Splita, kao podnositelj prihvaćenog zahtjeva za prenamjenu postojeće zgrade bivše Pekare u poslovnu namjenu sadržanog u članku 4. Stavku 1. Alineji 2, odluke navodi u svom dopisu od 05. rujna 2019. Godine da su oni sukladno Vladinoj Uredbi o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme stekli pravo davanja u zakup površine za postavljanje baznih stanica iz čega je razvidno da investitor nije postupio niti ima namjeru postupiti sukladno postavljenom uvjetu u U članku 4. Stavku 1. Odluke, alineja 2. Čime izravno krši važeće odredbe GUP-a. Naime, prema članku 97. Stavak 3. GUP-a Grada Sinja bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju na udaljenosti od minimalno 50 metara od postojećih građevina, izvan zona stroge zaštite spomenika kulture i osobito vrijednih polja, a sukladno st.7 isto članka, bazne stanice na stupovima moraju se graditi na udaljenosti od minimalno 100 metara od postojećih građevina i građevinskog područja naselja, izvan zona stroge zaštite spomenika kulture i osobito vrijednih polja.

– S obzirom na sve iznesene činjenice i primarni interes da se zaštiti zdravlje građana od nezakonitog postavljanja baznih stanica koje zračenjem ugrožavaju zdravlje ljudi, predložio sam Gradskom vijeću Grada Sinja donošenje odluke o Izmjeni Odluke o Izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja tako da se u Članku 4. Stavki 1. Briše Alineja 2 koja glasi: „Planiranje prenamjene postojeće zgrade bivše Pekare u poslovnu namjenu dozvoljava se nakon trajnog uklanjanja bazne stanice koja je postavljena protivno GUP-u Grada Sinja“, čime će zgrada bivše Pekare zadržati dosadašnju industrijsku namjenu – zaključio je Bulj.

Izmjena i dopuna GUP-a


Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime