Turistička zajednica Grada Supetra i Poljoprivredna zadruga Supetar pokrenuli su javni poziv ugostiteljskim objektima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, malim i obiteljskim hotelima, hotelima „baština“, vinarijama, vinskim podrumima, kušaonicama maslinovog ulja, kušaonicama sira, kušaonicama meda i proizvoda od meda, slastičarnicama (obrt, kućna radinost proizvodnje kolača i slastica) s područja Grada Supetra za podnošenje prijava za dobivanje oznake posebnog standarda ”Otočka kuhinja Supetar”.

Više informacija možete vidjeti u pozivu:

JAVNI POZIV

ugostiteljskim objektima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, malim i obiteljskim hotelima, hotelima „baština“, vinarijama, vinskim podrumima, kušaonicama maslinovog ulja, kušaonicama sira, kušaonicama meda i proizvoda od meda, slastičarnicama (obrt, kućna radinost proizvodnje kolača i slastica) s područja Grada Supetra za podnošenje prijava za dobivanje oznake posebnog standarda
„OTOČKA KUHINJA SUPETAR“

Posebni standard „OTOČKA KUHINJA SUPETAR“ utvrditi će se sukladno „Pravilniku o utvrđivanju posebnog standarda“ a kojeg je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu programa kojeg čine Ivan Cvitanić, direktor TU TZG Supetra i Tia Mlinac, upraviteljica PZ Supetar.

Prijava na ovaj javni poziv je dobrovoljna, a na isti se mogu prijaviti:

a) ugostiteljski objekti iz skupine „restorani“ (restorani, konobe, bistro)
b) obiteljska poljoprivredna gospodarstva
c) mali i obiteljski hoteli koji imaju pripadajući ugostiteljski objekt iz skupine a
d) hoteli „baština“ koji imaju pripadajući ugostiteljski objekt
e) slastičarnice (obrt, kućna radinost obrt, kućna radinost proizvodnje kolača i slastica
čiji se objekti nalaze na području Grada Supetra, te
f) vinarije, kušaonice maslinovog ulja, kušaonice sira, kušaonice meda i proizvoda od meda koji se nalaze na području Grada Supetra, a imaju vlastiti uzgoj/nasade na području otoka Brača.

Posebni standard „OTOČKA KUHINJA SUPETAR“ dodjeljuje se za razdoblje do 31. prosinca 2020.g.

Posebni standard „OTOČKA KUHINJA SUPETAR“ označiti se certifikatom koji dodjeljuje Povjerenstvo za provedbu projekta te drugim oznakama koje je prihvatilo povjerenstvo. Dobitnici oznake posebnog standarda predstaviti će se u Supetar Welcome Magazinu bez naknade za godine za koje se oznaka dodijeli.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na ovaj javni poziv dostavom slijedeće dokumentacije:

g) Popunjeni obrazac OKS
h) Preslika rješenja, obrtnice ili drugog dokumenta o registraciji tvrtke, obrta, OPG-a ili kućne radinosti
i) Preslika Rješenja o kategorizaciji objekta ukoliko se radi o hotelu
j) Kopija važećeg jelovnika ugostiteljskog objekta
k) Kopiju dokaznice o proizvedenom ili otkupljenom maslinovom ulju i/ili varenika sa područja otoka Brača u 2018.g.

Prijave se dostavljaju poštanskim putem do najkasnije 15. veljače 2019. preporučenom pošiljkom na adresu:

Turistička zajednica Grada Supetra
Porat 1 – 21 400 Supetar
S naznakom „POSEBNI STANDARD – NE OTVARATI“.