U HGK – Županijskoj komori Split održat će se u petak, 27. rujna s početkom u 9 sati edukacija za distributere osiguranja i reosiguranja.

Hrvatska gospodarska komora, kao ovlašteni edukator od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), kontinuirano provodi edukaciju za sve distributere u osiguranju i reosiguranju kako bi ispunili minimalno 15 sati obvezne godišnje edukacije i ostali upisani u Registar HANFA-e.

Cilj je edukacija ispunjavanje uvjeta stručnosti iz Zakona o osiguranju, kao i profesionalizacija djelatnosti osiguranja, povećanje razine financijske pismenosti i zaštite potrošača.

Program edukacije u ŽK Split je pripremljen u skladu s Pravilnikom o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (NN 16/19) te se sastoji od 6 priznatih sati sukladno Pravilniku. Obuhvatit će teme tržišta osiguranja, distribucije osiguranja, procjene potreba potrošača, pritužbi i prigovora, poslovne etike te sukoba interesa.

Edukacija je namijenjena svima u distribuciji (re)osiguranja: posrednicima u (re)osiguranju, zaposlenicima društava za (re)osiguranje izravno uključenima u ove poslove kao i članovima uprava odgovornima za distribuciju proizvoda osiguranja, zaposlenicima kreditnih institucija, investicijskih društava, Hrvatske pošte, Financijske agencije, kao i ostalim zainteresiranima.

Program i prijavni obrazac – Program; Prijavni obrazac

Zainteresirani za sudjelovanje za više informacija mogu se obratiti u HGK – Županijsku komoru Split, Antonu Duišinu, na tel. 321-146.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime