BESIDA ŠJOR VINKA JELASKE Di je nestalo ča?

Svak donosi sa sobon nike nove beside, svak jema svoj naćin govora, svoj naći izražavanja i svoje beside za stvari koje vazimje za svakodnevnu upotrebu

Bi san sinoć u tejatar slušat di je nestalo ČA. Ma pari mi se iako smo ga iskali da ga nismo našli. Je, bilo je par lipi dalmatinski pisan i to oni koju zunzu, pivala je klapa, pivala i recitirala su dica, bi je i jedan odlomak iz Judite, ma tišćali su se i govori. Sama prestava je durala višje vengo je tribala bilo je i gostiju iz Istre iz malega mista Žminj i oni su pivali svoje pisme i kaživali su svoju poežiju i svoju čakavštinu koja je lipa, ma jema jedan drugii timbar u odnosu na ovu našu splisko – dalamatinsku, a niki gosti koji su jemali pivat i recitirat, a bili su na plakatu najavjeni, nisu se ni pojavili. ne znan zašto, vajalo bi pitat organizatore. Ni mi namjera kritizirat samu prestavu, jer bilo je tamo puno svita ča znaju o jaziku puno višje vengo ja, pa neka ako oće to oni i učinidu.


Oti san napisat di je nestalo ono Ča Vaja se vratit u nika druga vrimena u oni mali lipi smišni Split, Split ribara, težaka, pobasji inpjeganti, artišti, ma i intelektualci tega vrimena. E u ti mali smišni Split prin jedno 100 tinjak godin u svin kaletama, pjacama, dvorima, kućan bilo je prisutno ono ČA. Grad je bi mali, puno svita ni znalo puno jazikov, jazik je bi ogranićen, jer ni obrazovanje ni bilo dostupno velon dilu pućanstva, more bit da je svega nikoliko posto nji odilo na vele skule, a oni ča su svršili malu maturu, a to je bilo četr razreda skule bili su ka edukaniji od oni koji nisu ni išli u skule. Velika većina spliski žen, tega vrimena iz pobasji famej, a pogotovo težaški oli ribarski, ni ni odila u skulu, ni bila ni pismena i zato su se naše stare prababe i babe, kad su se odricale naslistava u korist braće govorila, Mekla san križ i normalno je da je onda jazik bi onako, skućen, siromašan, ali je jema oni prepoznativi timbar. E da je bilo moguće odit na skule, ali vajalo je tuć buse, orat i perunat, šuškat vinograde, i važnije je bilo znat naprtit tovara vengo se znat potpisat, a i govorilo se ča če mu skule, ono ča naući kroz život radit bit će mu najveća skula, a ni bilo ni pinez za libre kupit, jer ni to bilo ovo današnje vrime kad se arći i di triba i netriba, a i libri su bili skupi. Vaja se vratit u prostor i vrime, ako oćemo to razumit.

S godinan koje su prolizale puno predmetov ča se upotrebjavalo u svakodnevnon životu izgubilo je svoj smisal, svoj naziv, jer su dolizale nove stvari koje su zamjenivale one stare, a sa njima i novi nazivi. Nestali su platuli, nestala je lušija, nima više bruštulini, odavna su nestali maškaduri, nima višje stanjadi, vrčin, a da ne spominjen ono ča su težaci oli ribari jemali i nazivima kojima su se koristili za svoje potribe, nima badnji, nestale su koslate, kace, mezabote, bučice, poti i žmuli, nima višje ni mašklini, biduni, ramini, sitnic, ma ko danas koristi ribarsku besidu arti, i moga bi tako nabrajat do ujutro.
Malo po malo dolizala je nova teknika ča je zaminila puno tega, a i grad se širi, pa je doliza i niki novi jazik, a kako su stari malo po malo išli oli na Sustipan, oli na Tršćenicu, snjima je iša i veliki dil jazika kojin su govorili. Mlaji su još ništo i znali, znali su nike beside, znali su govorit ono Ča, ma je došla TV, prin tega radijo, puste skule, fakulteti i malo po malo spliski stari jazik poće je nestajat iz svakodnevne upotrebe, more bit jedino da je osta oni naglasak, oni timbar ča svaki misto jema i ča ga čini prepoznatljivin u odnosu na druge.

Jazik je živ, minja se, ka ča je živ i Split, ka ča je živa i Dalmacija ma se malo po malo minja, nestaje ono domaće, doliza ono tuje, novo, a kontra tega i da oćeš ne moš se borit. Svak donosi sa sobon nike nove beside, svak jema svoj naćin govora, svoj naći izražavanja i svoje beside za stvari koje vazimje za svakodnevnu upotrebu i obogačuje jazik, širi ga, judi se edukaju, nima višje nepismeni, a sve višje i višje u ovo novo doba informatike javja se i potriba za govorit strane jazike jer je to tili ne tili mi priznat i budućnost.

Jema ništo nas ča smo ostali u prošlosti, pa eto ništo malo znamo i špjegat na ovu lipu tvrdu čakavštinu, ma gremo malo po malo i mi svome kraju .
Naša dica, a pogotovo unuci če sve manje i manje znat smisal onega ČA jer ga nećedu duperat i već ga ne duperaju. Vaja pofalit one udruge ča želidu ostavit uspomenu na jeno vrime, jedan jazik, koji se trude da u spliske skule to bude i izborni predmet u nastavi, samo malo če bit oni profešuri koji če o temu moć predavat i dicu ućit, ma i sama dica neće bit toko zainteresirana da to ućidu, jer spliski jazik postaje mrtvi jazik, ka ča je i u svitu nestalo puno jazikov.
Danas ako čitamo koji libar, oli čitamo koju pismu napisanu na čakavštini uz nju vaja da gre i privod, jer drugovačije puno oni ča to oće štit nemore ni razumit, ni znaćaj ni smisal koje beside.

Ono lipo ČA postalo je dil sentimenti, jedan dil jenega prošlega života i naćina života i kako če malo po malo nestat, a skupa snjin nestat če i jedan grad, ča je nekad postoja i zva se Split, ostat če judi, grad če živit, ma u sadašnjosti i budućnosti, a prošlost ovega grada ostat če u arhivima na kojima već odvno pada prašina.
Moja reakcija na članak je...
Vau
1
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0