U sklopu Festivala znanosti 2019 Udruga bivših studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje organizira znanstveni kafić u kavani Lvxor u Splitu, u ponedjeljak, 8. travnja s početkom u 18:30.

Tema današnjeg znanstvenog kafića je “Imunoterapija raka”.

Predavač je prof. dr. sc. Janoš Terzić s Medicinskog fakulteta Split.

Imunoterapija raka je jedina terapija ikad koja je produžila život ljudima s metastatskim melanomom. Po nekima je imunoterapija jedno od najvećih otkrića u onkologiji. Za rad na njenom razvoju prof. Jamesa P. Allisona i prof. Tasukua Honja su i dobili Nobelovu nagradu.

Prof.dr.sc. Janoš Terzić prezentirat će povijest terapije, od otkrića pa do ovogodišnje Nobelove nagrade.