Stranka Pametno obratila se javnosti uoči današnje sjednice tematske sjednice Gradskog vijeća u svezi požara na području Splita

Obzirom na razmjere požara, u stranci Pametno, s nestrpljenjem su očekivali ovu sjednicu koja je najavljivana kao sjednica s temom: Akcijski plan sanacije opožarenog područja, utvrđivanje i postupak aplikacije za naknadu štete i mjere protupožarne prevencije. Međutim, nakon pregleda pristiglih materijala, zaključuju kako od Akcijskog plana nema niti A.

– Dobili smo Izvješće sudionika u gašenju požara koje nam se predlaže, ne niti na usvajanje, nego da ga primimo na znanje. U tom izvješću nedostaje cijeli niz detaljnih informacija u kronologiji događanja što upućuje na to da se ponovo želi preskočiti pitanje odgovornosti za to što na vrijeme nije dana prava ocjena požara, nije ga se označilo najvećim stupnjem i uključilo sve raspoložive snage u njegovo gašenje. Dobili smo izvješće u kojem se samo navodi broj sastanaka Stožera, posjeti Premijera i Predsjednice, broj potrošenih crijeva, a čak ni ne znamo koliki je bio ukupan broj vatrogasaca koji su sudjelovali u akciji, koje su sve snage sudjelovale, iz kojih krajeva RH, kada su se uključili i koliko kanadera, tko je donosio odluke u kojim trenucima. Nemamo ni zaključke Stožera Civilne zaštite s njihovom ocjenom akcije – kaže Marijana Puljak, predsjednica Pametno i potpredsjednica Gradskog vijeća grada Splita i dodaje – Tematska sjednica je sazvana kako bi čestitali jedni drugima što pukom srećom nije bilo ljudskih žrtava i još veće materijalne štete.

Pametno stoga predlaže konkretan akcijski plan za kojeg će tražiti da se njegovo izvršenje prati najmanje kvartalno ili i češće, a u njemu će tražiti prvo da se dostave sva detaljna izvješća, svih službi koje su sudjelovale u gašenju požara i:

– Sva mjerenja Nastavnog Zavoda za Javno zdravstvo, plinova i analiza tla,
– Izvješće o svim poduzetim mjerama na gašenju požara na Karepovcu,
– Izvješće o stanju hidrantske mreže na području cijelog grada, pogotovo mjesta pod požarom i plan nadogradnje i izgradnje nove mreže, posebnu pažnju obratiti na Marjan,
– Provjeriti ispravnost sustava za automatsku dojavu požara na Marjanu,
– Izvješće komunalnog redarstva o poduzetim akcijama kontrole otvorenih prostora i zapuštenih površina po svim gradskim kotarevima i mjesnim odborima,
– Sustav Civilne zaštite izgraditi do kraja, educirati članove u gradskim kotarevima i mjesnim odborima, upoznati građane sa sustavom Civilne zaštite,
– Hitno sanirati Karepovac,
– Na Karepovcu uspostaviti mjernu postaju za mjerenje svih plinova od interesa za zdravlje građana,
– Donijeti plan rješavanja financijskih problema s JVP i Vatrogasnom zajednicom grada uz plan modernizacije opreme istih,
– Reaktivirati Vijeća za prevenciju po gradskim kotarevima u svrhu edukacije građana te
– Ispuniti sve zahtjeve građana s prosvjeda Split gori!