Nakon što je Općina Dugi Rat riješila imovinsko pravne odnose na građevinskom zemljištu u krugu Osnovne škole Jesenice, izradila idejni i glavni projekt, ishodovala građevinsku dozvolu za dogradnju školske sportske dvorane u Dugom Ratu, dokumentaciju je predala Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Županija je danas objavila Prethodno savjetovanje na elektronskom oglasniku javne nabave Narodnih novina za nabavu radova dogradnje školske sportske dvorane na postojećoj školskoj zgradi OŠ “Jesenice” u Dugom Ratu. Uskoro kreće objava natječaja, a planirani rok izgradnje i opremanja je 18 mjeseci.

Sjajna je to vijest za Dugoraćane, osobito za djecu koja će nakon izgradnje ove dvorane imati puno primjerenije uvjete za sportske i rekreativne aktivnosti.

U nastavku pogledajte kako bi buduća školska sportska dvorana trebala izgledati.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime