Rodna ravnopravnost ili kako je govorio Davor Ivo Stier kao zastupnik u EU

Nova ljevica podsjeća kako je Davor Ivo Stier nekad imao sasvim drugu priču vezanu za rodnu ravnopravnost

O pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije, osvrnula se i Nova ljevica koja podsjeća kako je govorio Davor Ivo Stier kada je bio zastupnik u Europskom parlamentu, puno drukčije nego danas. Priopćenje donosimo u cijelosti:


“U jeku evidentnog raskola unutar pokreta zvanog HDZ o pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije, gdje se tvrdolinijaška struja HDZ-a okupljena oko Davora Ive Stiera protivi ratifikaciji i otkazuje poslušnost Plenkoviću, Nova ljevica podsjeća kako je govorio Davor Ivo Stier kada je bio zastupnik u Europskom parlamentu.

Jedna od značajnih aktivnosti D.I. Stiera bila je priprema izvještaja koji po njemu nosi naziv „Stier report“ a bavi se pitanjem razvojnog okvira EU i globalnog razvoja nakon 2015.g. U njemu Stier između ostalog prepoznaje ženska ljudska prava, rodnu ravnopravnost, uvođenje rodne perspektive u sve javne politike (gender mainstreaming) i
ženska reproduktivna prava kao osnovu borbe protiv siromaštva. Između ostalog u navedenom izvještaju Stier isključivo koristi termin rodne ravnopravnosti i rodne perspektive, a ne spolne ravnopravnosti.

U svom pismu iz daleke Argentine upućenom predsjedništvu HDZ-a Stier navodi da se
zalagao za korištenje termina ravnopravnost spolova umjesto termina rodnih teorija (nota
bene Konvencija koristi termin rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti) gdje navodi da korištenje pojma ‘rod’ dovodi do razvajanja roda i spola što je protivno prirodnim zakonima i ljudskoj prirodi. U pismu jasno proziva Plenkovića da ratifikacija konvencije zbog korištenja pojma rodno uvjetovanog nasilja i rodne ravnopravnosti nije u skladu s demokršćanstvom i da ne može tražiti od zastupnika HDZ-a da glasaju za Istanbulsku konvenciju.

Samo par godina ranije u svom poznatom gore navedenom izvješću Stier konkretno navodi
da je: postignut slab napredak u vezi s rodnom jednakošću i osnaživanjem žena; da su
rodna jednakost i prava žena nužni preduvjeti za uspjeh globalnog razvojnog okvira za
razdoblje nakon 2015.; da su EU i njezine države članice najveći donatori razvojne pomoći te bi zato trebali i dalje biti pokretačka sila tijekom sljedeće faze pregovora u okviru UN-a,
posebno potičući pristup utemeljen na ljudskim pravima, čije su značajke jednakost,
nediskriminacija, sudjelovanje i uključenost u izradu i provedbu okvira.

Uz to Stier traži i poticanje univerzalnog pristupa spolnom i reproduktivnom zdravlju i s time povezanim pravima, kao i zaštitu i poštovanje prava migranata i manjina, uključujući pripadnike skupine LGBT i osobe zaražene HIV-om, izdvajanje rodne jednakosti kao zasebanog cilja uz jamstvo integracije rodno osviještene politike u sve ciljeve.Kao glavne prioritete u području ljudskih prava navodi ukidanje svih oblika nasilja, kao
što su nasilje u obitelji, trgovanje ljudima, seksualno iskorištavanje i uznemirivanje te
svih štetnih praksi, uključujući rane ili prisilne brakove i dječje brakove te genitalno
sakaćenje žena (ova pitanju su izravno regulirana Konvencijom). Stier naglašava važnost
poboljšanja pristupa djevojčica svim razinama obrazovanja te uklanjanja rodnih prepreka
obrazovanju; važnost jamčenja univerzalnog pristupa zdravstvenim uslugama kao što
je planiranje obitelji, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje i s time povezana
prava.

Danas Stier govori potpuno drugačije, vjerojatno zbog sve manje skrivenih ambicija preuzimanja vodstva HDZ-a. Pri tome se ne libi promijeniti svoje stavove o rodnoj ravnopravnosti, poziciji LGBT osoba, rodnoj perspektivi u politikama i pristupu reproduktivnim pravima za 180 stupnjeva, pokazujući da su oportunizam, licemjerje i dvoličnost jedine dosljedne politike HDZ-a.”Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0