PRVI GRAD U DALMACIJI Supetar započeo s prikupljanjem miješanog komunalnog otpada na „kućnom pragu“

Ukupno 300 kompostera zapremnine 400 litara čeka svoje nove vlasnike


Grad Supetar zaključuje priču oko prikupljanja otpada na kućnom pragu.


Komunalno društvo GRAD d.o.o. u 2019. godini je započelo  s implementacijom novog sustava po pitanju gospodarenja otpadom. Isti se u prvom redu odnosi na sakupljanje miješanog komunalnog otpada na „kućnom pragu“ koje je već uspostavljeno u  svim naseljima gdje se miješani komunalni otpad prikuplja na „kućnom pragu“, putem čipiranih spremnika.

Sakupljanje reciklabilnog otpada (papir, karton, staklo, plastika, tekstil) se trenutno vrši preko 14 zelenih otoka postavljenih na javnim površinama na području čitavog Grada Supetra. Takav sustav se nije „pokazao“ kvalitetnim pa se Grad Supetar prijavio na natječaj FZOEU za nabavku individualnih spremnika namijenjenih za odvojeno prikupljanje otpada.

Spomenuto znači da će svakom korisniku, osim spremnika za miješani komunalni otpad, biti dodijeljeni i spremnici za papir i plastiku te će se navedene frakcije otpada također prikupljati na „kućnom pragu“ korisnika i neće se zasebno naplaćivati. Cilj ovakvog prikupljanja otpada je da se povećaju količine odvojeno sakupljenog otpada. Svim korisnicima usluga odvoza otpada u Gradu Supetru su, počevši od prošle godine, dostavljeni i kuponi za glomazni otpad putem kojih mogu ostvariti odvoz glomaznog otpada do 5m, jednom godišnje, također na „kućnom pragu“, a čije planirano preuzimanje je potrebno najaviti najkasnije do 30. studenoga tekuće godine kako bi se u istoj i izvršilo.’

U petak je stoga Sukladno Ugovoru između Grada Supetra i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost od 17. srpnja 2018. godine, a temeljem provedenog natječaja za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, započela je isporuka predmetnih spremnika za papir i plastiku. 

Svako kućanstvo će uz do sada uspostavljen sustav prikupljanja miješanog otpada putem čipiranih kanta se proširiti i na posude za razvrstavanje papira i plastike.Nabavljena količina navedenih spremnika biti će dovoljna da svako kućanstvo dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i po jedan za odvojeno prikupljanje plastike, a čiji odvoz će se također vršiti sa “kućnog praga”.

O distribuciji spremnika kao i o rasporedu odvoza odvojeno prikupljenog otpada da “kućnog praga”, informirati ćemo vas u narednom periodu.Procijenjeni iznos nabave spremnika za potrebe Grada Supetra, iznosio je 1.745.143,06 kuna, s time da će Fond financirati 85 %, a Grad Supetar 15%.

Također, Grad Supetar je nabavio , uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 300 komada kompostera za kućno kompostiranje koje dodjeljuje građanima putem Javnog poziva kojeg uz pripadajuću Odluku i kratkim Uputama za kompostiranje možete preuzeti i pročitati u privitku ove obavijesti.

Ukupno 300 kompostera zapremnine 400 litara čeka svoje nove vlasnike – priopćila je Ivana Marković, Gradonačelnica Supetra.

TKO MOŽE DOBITI BESPLATNI KOMPOSTER?

Obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, s prebivalištem na području Grada Supetra, redoviti u plaćanju svojih obveza (prema Gradu i KD Grad).

KAKO DO KOMPOSTERA?

Komposter možete dobiti tako što osobno ili putem maila kdgrad@st.t-com.hr dostavite zahtjev sa sljedećim informacijama: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB podnositelja zahtjeva, kopija osobne iskaznice.

Sve ostale važne informacije pročitajte ovdje

Moja reakcija na članak je...
Vau
12
Haha
0
Hagić
2
Hmmm
4
Plač
1
Grrr
3
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime