Podijelite

Iz omiške Peovice priopćili su kako da su danas krenuli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Zakučcu. Površina reciklažnog dvorišta biti će 1400 metara kvadratnih, a na rasopolaganju će biti stanovnicima Grada Omiša i Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarja te će u kompletu s kompostanom, građevinskim reciklažnim dvorištem i platom za manipulaciju otpadom činit dio reciklažnog centra u Zakučcu.

Priopćenje Peovice prenosimo u cijelosti:

Obavještavamo vas da su počeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Zakuču, koji će trajati idućih pet mjeseci. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta s sortirnicom za korisni otpad se planira izgradit na ukupno 1400m2 u Zakučcu. Na reciklažnom dvorištu se planira zaprimat 40 vrsta neopasnog i opasnog otpada, te prerada i sortiranje korisnog otpada. Također u vrijednost projekta je uključena drobilica za biomasu, sortirna linija za korisni otpad s automatskom presom i cestovna kolna vaga. Izgradnjom reciklažnog dvorišta planira se postavit spremnik za korisni otpad koji je predviđen za ponovnu uporabu, te uspostavit centar ponovne uporabe. Reciklažno dvorište će biti na usluzi građanima Grada Omiša i Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarja te će u kompletu s kompostanom, građevinskim reciklažnim dvorištem i platom za manipulaciju otpadom činit dio reciklažnog centra u Zakučcu.

Građevinska dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u Zakučcu je sufinancirana s 100% sredstvima FZOEU, a izgradnja reciklažnog dvorišta s 85% bespovratnih sredstava iz operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020. Ova investicija je nastavak izgradnje i prilagodbe na novi sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata, u sklopu kojeg krećemo u realizaciju još nekoliko većih projekata kao što je izgradnja kompostane za koju je izrađena kompletna projektna dokumentacija i izdana građevinska dozvola, te izgradnju građevinskog reciklažnog dvorišta Zakučac i reciklažnog dvorišta u Šestanovcu koji su u fazi projektiranja, a izrada projektne dokumentacije je sufinancirana 100% sredstvima Splitsko dalmatinske županije.Podijelite

Komentiraj

Napišite komentar

* Obvezno potvrditi GDPR

*

Slažem se

Upišite svoje ime