Objava konačne liste za stipendije Grada Splita

Svi kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju bit će pismeno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o stipendiji

Povjerenica Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Splita, Branka Ramljak, je 12. svibnja 2017. godine donijela Zaključak o utvrđivanju Konačne liste stipendista i korisnika naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija u školskoj/ akademskoj godini 2016./2017.


Temeljem Zaključka o broju i mjesečnoj visini stipendija za školsku godinu 2016./2017. KLASA: 604-01/16-01/02, URBROJ: 2181/01-09-01/05/16-5 kojeg je Gradonačelnik Grada Splita donio 7. studenoga 2016. godine, za školsku/akademsku godinu 2016./2017. definiran je broj stipendija po kategorijama korisnika:

– 20 za učenike srednjih škola,

– 80 za redovne studente preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija,

– 5 naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija

Povjerenstvo za izbor kandidata za dodjelu stipendija je na sjednici održanoj 21. travnja 2017. godine utvrdilo rang-liste kandidata za dodjelu stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija u školskoj/ akademskoj godini 2016./2017. i to za 22 učenika, 81 redovnog studenta preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija i za 6 studenata poslijediplomskih studija. Nakon objave rang-lista u daljnjem roku od 8 dana zaprimljen je 21 prigovor (1 učenik, 19 redovnih studenata i 1 student poslijediplomskih studija) na rang-liste. Samo je jedan prigovor, koji se odnosio na visinu dodijeljene stipendije redovnom studentu, bio utemeljen te je i prihvaćen. Ostali prigovori su odbijeni iz razloga što su podnositelji po svojim prosjecima ocjena ispod najnižih prosjeka učenika, studenata odgovarajućih studijskih skupina i studenata poslijediplomskih studija kojima je odobreno stipendiranje.


U Odluci o izvršenju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje travanj-lipanj 2017. godine su planirana sredstva za tromjesečnu isplatu novih stipendija sukladno visini sredstava korištenih u razdoblju travanj-lipanj 2016. godine. Prve tri mjesečne rate od ukupno 10 rata stipendiranja kroz školsku/akademsku godinu 2016./2017. će biti isplaćene iz sredstava spomenute Odluke, a preostalih sedam nakon donošenja Proračuna Grada Splita za 2017. godinu.

Kandidati kojima je odobrena stipendija ne moraju pojedinačno otvarati račun kod poslovnih banaka. Račun će svim kandidatima koji su ostvarili pravo na stipendiju biti otvoren kod Hrvatske poštanske banke, s kojom će dobitnici stipendije prije potpisivanja ugovora o stipendiji potpisati i ugovor o otvaranju računa.Svi kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju bit će pismeno obaviješteni o datumu potpisivanja ugovora o stipendiji.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2016./ 2017. godini bit će objavljena na Službenim web stranicama Grada Splita (www.split.hr)

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0