Zahvaljujući uspješno pripremljenoj prijavi, Grad Makarska će i drugu godinu zaredom nastaviti provedbu projekta ”Marendajmo zajedno – osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”. Odlukom o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Grad Makarska dobio je 426.328,52 kuna bespovratnih sredstava zahvaljujući kojima će u tekućoj školskoj godini osigurati besplatne marende za preko 400 učenika!

Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije u sklopu Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. -2020, a bespovratna sredstva ostvarena su temeljem prijave u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga ”OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA”. Nositelj projekta je Grad Makarska zajedno sa partnerima osnovnim školama oca Petra Perice i Stjepana Ivičevića.

Projektom je obuhvaćeno ukupno 416 učenika iz dvije osnovne škole koje djeluju na području Grada Makarske i to u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića 236 učenika i u Osnovnoj školi oca Petra Perice 180 učenika. Ukupan broj krajnjih korisnika dobiven je provedbom preliminarnih anketa prema kriterijima definiranim u Uputama za prijavitelje ”Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk.god. 2018./2019.)”.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime