Šolta, 4. srpnja 2019. – Istraživanja provedena u sklopu projekta Eko Zeko i otočić pokazala su zabrinjavajuće rezultate. Udio komunalnog otpada u Hrvatskoj iz turizma iznosi 8,31%, a na Hvaru čak 41%. Kako bi se negativni trend prekinuo, potrebno je uvesti novine u svakodnevicu na otocima.

 Projekt Eko Zeko i otočić ima za cilj podići razinu svijesti i znanja u lokalnoj zajednici o važnosti održivog gospodarenja otpadom te potaknuti preuzimanje odgovornosti i aktivno sudjelovanje kroz raznovrsne informativne i edukativne radionice. Aktivnosti su namijenjene svima te obuhvaćaju i turiste, a tako će se doprinijeti povećanju kvalitete života u gradovima i općinama Hvar, Jelsa, Komiža, Stari Grad, Sućuraj, Šolta i Vis.

Što žele građani?

Preko 80% ispitanika triju otoka izrazilo je želju za povećanjem razine edukacije i informiranja stanovništva i posjetitelja kroz provedbu informativnih i edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Građani smatraju da nisu potrebne medijske kampanje, nego više edukacija i seminara, kao i provođenje radionica u školama te distribuiranje informativnih materijala, poput brošura.

U sklopu projekta započelo se s provođenjem informativno-edukativnih aktivnosti s kojima se želi potaknuti i motivirati stanovništvo i posjetitelje na brigu o održivom gospodarenju otpadom na otocima Šolti, Hvaru i Visu. Projektom „Eko Zeko i otočić“ postavljeni su realni ciljevi, poput smanjenja komunalnog otpada za 5%, odvojeno prikupljanje 60% mase komunalnog otpada i 40% bio otpada, unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada te unaprjeđenje informacijskog sustava gospodarenjaotpadom.

Tko je odgovoran?

Stanovnici otoka smatraju da zbog neznanja dolazi do najneodgovornijeg odlaganja otpada, posebno na javnim površinama. Zbog nedovoljnog broja kanti za razvrstavanje otpadom i pretrpanih kontejnera dolazi do odlaganja građevinskog materijala na mjesta koja nisu predviđena za to. Također, građane muči što učiniti s glomaznim otpadom, kućanskim aparatima te nedostatak mjesta za odlaganje masti i ulja, ali i neodgovorni pojedinci koji bacaju smeće u more.

Akcije koje se organiziraju ne daju željene rezultate jer se ne uključuje dovoljno građana.Za održivo gospodarenje otpadom, nije potrebna samo kvalitetna infrastruktura i dobra suradnja svih dionika, već i edukacija svih dionika kao proizvođača, ali i upravljača otpadom.

Projekt Eko Zeko i otočić

 Općina Šolta u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Eko zeko i otočić“. Radi se o projektu koji će se financirati bespovratnim sredstvima iz operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za provedbu aktivnosti edukacije i izobrazbe stanovništva i posjetitelja otoka s područja LAG-a “Škoji”, odnosno otoka Šolte, Visa i Hvara, o održivom gospodarenju otpadom.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 532.072,87kn, a skoro 85% je financirano bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od 452.261,93kn. Osim već navedenih ciljeva projekt još uključuje unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada, poput građevinskog otpada, otpadnog mulja, morskog otpada te opasnog otpada. U planu je i sanacija onečišćenih lokacija te unaprjeđenje sustava informiranja i nadzora, kao i upravnih postupaka.