Grad Split naložio investitoru “Small Mall”-a hitnu sanaciju gradilišta

Grad Split je tvrtki Centar Brač d.o.o naredio da osigura mjesto građenja ograđivanjem i sanira i postavi privremenu prometnu signalizaciju u dijelu Riječke ulice, od križanja s Vukovarskom do križanja s Istarskom ulicom

Nakon danas održanog sastanka predstavnika Grada Splita sa investitorom radova  na izgradnji garažno-poslovnog objekta “Small Mall” u Splitu i izvršenog uvida stanja na gradilištu, Odsjek za komunalne poslove Grada Splita naložio je investitoru radova tvrtki Centar Brač d.o.o. iz Zagreba da mora odmah i neodgodivo ograđivanjem osigurati gradilište na čestici zemlje na kojoj je zasnovano pravo građenja.


Dio uništenog javnog nogostupa u sjeverozapadnom dijelu gradilišta (križanje Livanjske i Vukovarske ulice) u duljini od oko 40 metara rekonstruirati i izgraditi, a dio javnog nogostupa uz Vukovarsku ulicu sanirati sve kako bi se uspostavila nesmetana komunikacija pješaka.

Dio javne površine iznad granice građevinske čestice na koja je zasnovano pravo građenja, a koja je bila u korištenju za vrijeme izvođenja radova potrebno je odmah sanirati i postaviti privremenu prometnu signalizaciju u dijelu Riječke ulice, od križanja s Vukovarskom do križanja s Istarskom ulicom. Taj dio prometnice mora biti uređen na način da se uspostavi dvosmjerni promet vozila.

 

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0