Grad Solin raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2018.

Gradonačelnik Solina poziva sve pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju navedenim uvjetima da se odazovu na ovaj Javni poziv i prijave za jednu ili više predviđenih mjera

Sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika,
razvijanja poduzetničke klime i pružanja poticaja razvoju poduzetničkih sposobnosti na
području grada Solina, gradonačelnik grada Solina poziva sve pravne i fizičke osobe koje
udovoljavaju navedenim uvjetima da se odazovu na ovaj Javni poziv i prijave za jednu ili više predviđenih mjera.


Prijave se mogu podnositi do trenutka iskorištavanja sredstava predviđenih Programom,
odnosno do dana objave obustave zaprimanja zahtjeva, osim za Kategoriju 1 u Javnom pozivu za koju se prijave zaprimaju do 1. rujna 2018. godine.

Sve o kriterijima, kategorijama, potporama, sufinanciranjima možete vidjeti na LINKU.

Potpore Grada Solina se dodjeljuju kroz tri kategorije:

1. Potpore u ciljane sektore, odnosi se na za kapitalna ulaganja u ciljane sektore
Grad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima koji posluju i imaju registrirano
sjedište na području grada Solina. Potpore se odobravaju za slijedeću namjenu: uređenje i izgradnja poslovnog prostora – uključuje građevinske radove i uređenje interijera s utrošenim materijalom u poslovnom prostoru smještenom na području grada Solina
– nabavu opreme – uključuje samo nabavu strojeva, alata, opreme i računalnih programa
namijenjenih isključivo za obavljanje pretežite djelatnosti;
– ulaganje u marketinške aktivnosti – uključuje kreiranje vizualnog identiteta, dizajniranje
proizvoda, izradu web stranice, promidžbenog materijala i oglašavanje u svrhu pretežite
djelatnosti;
– uvođenje i implementiranje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem – uključuje uvođenje sustava, certificiranje te obnovu certifikata.

2. Opće potpore za poduzetnike
Grad Solin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo koje je započelo s poslovanjem u 2018. ili imaju prvi put otvoren obrt/trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano sjedište u Solinu
Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene:
– nabavu informatičke i druge opreme,
– uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
– izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
– dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.


Najniži iznos pojedine stavke na računu koji se uzima u obzir je 200,00 kuna. Najviši iznos potpore može iznositi 8.000,00 kuna po korisniku. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje Grad Solin dodjeljuje potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje trgovačkim društvima  obrtima za osobe zaposlene u 2018.g.

Najkraće razdoblje zadržavanja radnika na poslu kao uvjet za ostvarivanje prava na povrat
sredstava je 360 dana, što se dokazuje sklopljenim ugovorom o radu.
Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa novozaposlenih osoba utvrđuje se u
sljedećem kriteriju:
a. 5.000,00 kuna za osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS, KV, VKV),
b. 7.000,00 kuna za osobe s višom stručnom spremom (VŠS),
c. 9.000,00 kuna za osobe s visokom stručnom spremom (VSS),
d. 10.000,00 kuna za zapošljavanja osoba iznad 50 godina starosti za dostizanje godina
radnog staža prije odlaska u mirovinu bez obzira na stručnu spremu.Pravo na potporu imaju poslodavci koji su registrirani sukladno Zakonu o obrtu ili
Zakonu o trgovačkom društvu te osobe sa stalnim prebivalištem na području grada Solina
koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva izuzev trgovačkih
društava i ustanova kojima je Grad Solin osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pravo na subvenciju može se ostvariti za zapošljavanje radnika koji je prijavljen na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Split, Ispostava Solin (dalje: HZZ
Solin) te ima stalno prebivalište na području grada Solina.

Visina sredstava za povrat obveznih doprinosa novozaposlenih osoba utvrđuje se u sljedećem kriteriju:
a. 4.000,00 kuna za osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS, KV, VKV),
b. 5.000,00 kuna za osobe s višom stručnom spremom (VŠS),
c. 7.000,00 kuna za osobe s visokom stručnom spremom (VSS),
d. 10.000,00 kuna za zapošljavanja osoba iznad 50 godina starosti za dostizanje godina
radnog staža prije odlaska u mirovinu bez obzira na stručnu spremu.

Poslodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava za najviše 3 novozaposlene osobe.
Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete – Iznos nepovratne potpore za predstavlja
trošak certifikata ili uvjerenja, a najviše 3.000,00 kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi ili uvjerenja koje se prvi put stječe. Potpore se ne odobravaju na produljenje certifikacije (recertifikaciju).

Subvencioniranje troškova nabave dugotrajne imovine, Najniži iznos pojedine stavke na
računu koji se uzima u obzir je 200,00 kuna, a najviši iznos je 6.000,00 kuna po poduzetniku. Sufinanciranje usluga pripreme i kandidiranja EU projekata, Najviši iznos potpore za sufinanciranje konzultantskih usluga vezanih za apliciranje na EU i druge fondove je 6.000,00 kuna po poduzetniku. Grad Solin dodjeljuje i potpore poduzetnicima koji za potrebe pripreme i izrade dokumentacije za prijavu projekata koriste usluge vanjskih stručnjaka. Potpore ciljanim skupinama poduzetnika

Potpore obrtnicima starijima od 45 g.,Najviši iznos potpore je 3.000,00 kuna po
poduzetniku. Potpore ženama poduzetnicama Najviši iznos potpore je 3.000,00 kuna po poduzetniku. potpore mladim poduzetnicima, Najviši iznos potpore je 3.000,00 kuna po poduzetniku.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0