Europski tjedan održivog razvoja u Makarskoj: Organizirana radionica na temu “Održivi turizam”

Prilikom diskusije, Model održivog razvoja - razvoj turističke ponude definiran je kao najpogodniji za razvoj održivog turizma na području Makarske

U sklopu Europskog tjedna održivog razvoja 2018. JU Makarska razvojna agencija MARA, u suradnji sa Udrugom Sunce, Gradom Makarska i Turističkom zajednicom Makarska organizirala je edukativnu radionicu na temu Održivog turizma koju je održao prof. dr. sc. Neven Šerić sa Ekonomskog fakulteta u Splitu.


U uvodnom dijelu polaznicima se obratila Olivija Prodan Ravlić, ispred Udruge Sunce, u svojstvu krovnog organizatora ovogodišnjeg Europskog tjedna održivog razvoja, manifestacije “Obnovi i ponovno upotrijebi“ ističući važnost održivog razvoja u svim segmentima razvoja lokalne zajednice.

Zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić istaknuo je kako Grad Makarska već treću godinu za redom prigodno obilježava ovaj događaj s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču globalne ciljeve održivog razvoja te na taj način doprinosi vidljivosti Hrvatske na zajedničkoj platformi među 30 europskih zemalja.

– Održivi i odgovorni turizam temeljen na načelima održivog razvoja zadatak je svih dionika u turističkoj djelatnosti, od lokalne samouprave i turističke zajednice kao donositelje ključnih odluka, do svih ostalih pružatelja turističkih usluga kao sastavni dio cjelokupne turističke ponude Makarske, dakle od hotelijera, ugostitelja, agencija pa sve do malih iznajmljivača. Da bi osigurali primjenu načela održivog razvoja u turizmu potrebna je prvenstveno edukacija i informiranje, a nakon toga i sudjelovanje svih relevantnih dionika kroz proces koji je trajan i traži stalno praćenje učinaka te uvođene novih pravila ponašanja, rekao je zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić.

Ravnateljica JU Makarska razvojna agencija MARA Lidija Vukadin Vranješ istaknula je kako je Europski tjedan održivog razvoja prilika za sve sudionike da prezentiraju vlastite potencijale i znanja, ali ujedno i za edukaciju i informiranje o novim prilikama i trendovima u čemu Makarska razvojna agencija MARA kroz projekte koje priprema ili provodi za sve korisnike; od javnog i civilnog pa do gospodarskog sektora, itekako primjenjuje načela održivog razvoja, u različitim područjima; od energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ciklo i rekreacijskog turizma, kulturne i prirodne baštine, smart city koncepta, socijalne uključenosti, međusektorske suradnje i ostalih područja, koji pridonose realizaciji Globalnih ciljeva održivog razvoja.

Profesor Neven Šerić edukaciju je koncipirao na način da se polaznici upoznaju sa elementima održivoga razvoja turizma na kojima je moguće ostvariti diferencijaciju i višu konkurentnost destinacije kao i sa standardima održivog turizma o kojima treba voditi računa radi stjecanja lojalnih gostiju.


Predstavljeni su i primjeri promocije turističke ponude koji dodatno ističu elemente održivoga razvoja sa brojnim primjerima dobre, ali i loše prakse u promociji održivog turizma. Zanimljivo je biloizlaganje o opravdanosti implementacije standarda održivog turizma na razini destinacije kroz: ekološku, ekonomsku i socijalnu komponentu.Prilikom diskusije i aktivnog sudjelovanja svih prisutnih, Model održivog razvoja – razvoj turističke ponude definiran je kao najpogodniji za razvoj održivog turizma na području Makarske. U prilog tome iznijete su sugestije i dani primjeri kako transformirati masovni turizam u održivi: smanjenjem broja turista na razinu koja smanjuje pritisak na okruženje, da se ono može održati i za sljedeće generacije; mijenjanjem postojećeg oblika turističke ponude ekološki svjesnijom; prilagođavanjem destinacije da bude otpornija na negativne utjecaje turizma te edukacijom lokalnog stanovništva, poduzetnika, investitora i samih turista s ciljem smanjenja nekontroliranih utjecaja na okoliš.

Zaključak radionice je kako zajedničkim djelovanjem i kvalitetnim dijalogom svih dionika Makarska može i mora primijeniti elemente odgovornog i održivog turizma koji će doprinijeti boljoj valorizaciji destinacijskog proizvoda, te kako su za implementaciju tih standarda posebno korisni primjeri dobre prakse, a što će doprinijeti jačanju prepoznatljivosti i konkurentnosti destinacije.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0

Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime