Ugovorom potpisanim između Općine Dugopolje i Vodovoda i kanalizacije Split (VIK), osigurat će se priključivanje stambenih građevina s područja te općine na sustav odvodnje.

Ugovor je potpisan na osnovi odluke Općinskog vijeća Dugopolja od 28. svibnja 2019. godine kojom je precizirano sufinanciranje plaćanja troškova priključenja vlasnicima, odnosno fizičkim osobama i drugim zakonskim posjednicima građevina koje nisu spojene na kanalizacijski sustav.

Sukladno Ugovoru, Općina Dugopolje sufinancirat će dio troškova priključenja do 3.500,00 kuna po priključku, a VIK se kao isporučitelj obvezuje podnositi Općini zahtjev za podmirenje troškova sufinanciranja po pojedinačnom priključku na ime naručitelja radova kojim se precizira iznos troškova temeljem stvarno obavljenih radova.