Dolaskom ljeta učestale su pomorske nesreće: U ovom mjesecu zabilježene su već tri

Kazne su višestruko veće od premije osiguranja

S visokim temperaturama sve više ljudi vožnju kopnom zamjenjuje morem. Nažalost ovaj mjesec su zabilježene 3 pomorske nesreće zbog obijesnih, nesavjesnih ili nespretnih upravljača brodica i jahti. U zadnjoj nesreći koja je bila 13.07.2017.g. u Pelješkom kanalu nakon sudaru brodice i gumenjaka preminuo je češki turist.


S obzirom na najavljenu strožu kontrolu na moru , vrijedi imati na umu moguću kaznu za neosigurano plovilo koja se kreće od 300,00 kn u slučaju mandantne kazne tj. minimalno 5.000 kn za vlasnika plovila.

Kazne su višestruko veće od premije osiguranja. Podsjećamo da sukladno odredbi čl. 41. st. 1. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, „vlasnik brodice odnosno jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kW, a koja po propisima o registraciji brodica mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti, dužan je sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju uporabom brodice odnosno jahte može nanijeti trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja.“

U Jadranskom osiguranju premija obveznog osiguranja kreće se između 180,00 kn i 1.020,00 kn, a ovisi o snazi motora te o namjeni plovila.

Tri su osnovne kategorije namjene plovila i to za:

 • osobne potrebe i javne svrhe
 • gospodarske svrhe (osim najma)
 • gospodarske svrhe (najam)

Naš čitatelj  G.A. uputio nam je pitanje: “Moja brodica koja je bila privezana u lučici udarila je u drugo susjedno plovilo djelomično ogrebavši lijevu stranu. Vlasnik oštećenog plovila traži naknadu štete. Imam važeću policu obveznog osiguranje odgovornosti za štete uzrokovane uporabom brodice na motorni pogon. Jesam li po toj polici osiguran u ovom slučaju?”


Odgovor smo dobili u Jadranskom osiguranju: – Nažalost po toj polici obvezno osiguranje od odgovornosti ne pokriva štetu na stvarima trećih osoba. Materijalne štete koje uzrokuje osigurana brodica/jahta nisu pokrivene ovim osiguranjem. Ovu razliku između obveznog osiguranja odgovornosti za štete od motornog vozila i obveznog osiguranja odgovornosti za štete od motorne brodice, osiguranici u pravilu ne znaju. Osiguranje te odgovornosti prepušteno je dobroj volji vlasnika brodice odnosno jahte. To se osiguranje može sklopiti posebnim ugovorom o osiguranju od odgovornosti u okviru police kasko osiguranja brodice.
Pored kasko rizika koji su obuhvaćeni kasko osiguranjem, osiguravatelj pokriva i rizik odgovornosti  za „štete na imovini trećih osoba“, u što je uključeno i oštećenje susjedne brodice zbog udara koji se dogodio.

Ovisno o širini pokrića, osigurani su: • potpuni gubitak plovila
 • djelomični gubitak plovila
 • djelomični gubitak ili oštećenje plovila
 • nagrade za spašavanje
 • osiguranikovi troškovi spašavanja
 • troškovi pregleda i likvidacije štete.

Dopunski se može također  ugovoriti:

 • osiguranje od odgovornosti vlasnika plovila prema trećim osobama i njihovoj imovini, a za štete uslijed

sudara /udara /smrti ili tjelesnih povreda putnika i osoba koje nisu na brodici ili jahti /onečišćenja mora uslijed izlijevanja ulja

 • osiguranje predmeta za lov i ribolov te posebne opreme
 • osiguranje prijevoza brodice kopnom
 • osiguranje troškova vađenja ili uklanjanja podrtine
 • osiguranje vozača i putnika u plovilima od posljedica nesretnog slučaja
 • osiguranje samogradnje
 • osiguranje odgovornosti poduzetnika luke nautičkog turizma

Detaljnije informacije potražite na www.jadransko.hr ili se obratite na Vama najbliže prodajno mjesto Jadranskog osiguranja.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0