Danas nas nam je u gradu inspekcijska kontrola MUP-a za završna odobrenja prije naplate kazni zbog nepropisnog parkiranja na javnim površinama i prometnicama. Naš komunalno-prometni redar je spreman. Riješili smo horizontalno-vertikalnu signalizaciju, ishodili odobrenja na elaborat prometne regulacije prometa – napisao je na Facebooku gradonačelnik Vrgoraca Ante Pranić. Te dodao:

– Nismo zapošljavali nove osobe u Gradu već je naš komunalni redar dodatnim školovanjem dobio odobrenje za obavljanje poslova prometnog redarstva. Smatramo da ćemo brzo uvesti red pa nije potrebno trajno zapošljavanje nove osobe.

Donijeli smo sve potrebne akte na Gradskom vijeću, a za potrebe uvođenje reda u nepropisna parkiranja koristi ćemo sustav “Pazigrad” kao informatičku platformu koja objedinjuje rad prometnog redarstva, pauk službe i parking službe.

Vozilo na slici je parkirano na oznaci “X” odmah do pješačkog prijelaza kojeg svakodnevno koriste pješaci. Korisnik vozila je izbjegao kaznu, ali kada dobijemo zadnju suglasnost MUP-a to više neće moći proći bez novčane kazne – piše Ante Pranić.