Dana 30. studenoga 2018. godine u dvorani Centrum hotela Dubrovnik, Gajeva ulica 1, u periodu od 11 do 16 sati, održat će se završna konferencija projekta ”Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita” sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).

Konferenciji će nazočiti predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava, javnih servisa, organizacija civilnog društva te predstavnici akademske zajednice.

Provedba projekta je započela u rujnu 2017. godine, nastavno na obvezu Republike Hrvatske vezano uz prihvat i integraciju izbjeglica, a temeljem sudjelovanja u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite.

Provedene projektne aktivnosti za cilj su imale učiniti postojeći integracijski sustav učinkovitijim i prilagodljivijim stvarnim potrebama svojih korisnika, a naših sadašnjih i budućih sugrađana, koji svoj novi dom grade, ili će graditi, u Republici Hrvatskoj. Ovo je postignuto putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o prihvatu i integracijiKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime