Stručnjaci iz šest zemalja proveli su od listopada prošle do veljače ove godine evaluaciju eksperimentalne faze kurikularne reforme u Hrvatskoj. Anketirali su više od tisuću učitelja i ravnatelja te više od tisuću tristo roditelja.

Oko 85% ravnatelja i učitelja potpuno ili većinom podržava nove kurikule. Također, većina roditelja primijetila je pozitivne promjene u nastavi. Zanimljivo – i strani stručnjaci prepoznali su iste probleme koje ističu i domaći kritičari.

Primjerice – da virtualne učionice ne mogu zamijeniti susrete s mentorima reforme pa su u Ministarstvu promijenili pristup.

U pripremama za frontalnu reformu mnogo više se polaže na skupove uživo koji se održavaju u cijeloj Hrvatskoj!

Za dugoročan uspjeh reforme strani stručnjaci još preporučuju – ključno je ulagati u edukaciju i stručnu podršku učiteljima. A ne zaboravimo, i učiteljski sindikati poručuju – bez bolje plaćenog učitelja, i to do rujna – nema reforme, a o toj vrsti motivacije još se vode pregovori, piše HRT.