Foto zamka Javne ustanove More i krš na Dinari uhvatila je obitelj divljih svinja. Dvije odrasle divlje svinje i mnoštvo malih projurile su pred objektivom kamere koja je taj trenutak zabilježila. Divljih svinja ima gotovo na svakoj dalmatinskoj planini, a na Dinari ih ima popriličan broj.

Podsjetimo, Javna ustanova More i krš na području Dinare već duže vrijeme prati prisutnost velikih zvijeri: vuka, risa i medvjeda. Uz zaštićene velike zvijeri, objektiv kamera Javne ustanove More i krš često snimi i druge, ništa manje zanimljive, također zaštićene, divlje životinje.

Nedavno je objektiv kamere uhvatio medvjeda, vjerojatno dok je bio u potrazi za hranom.

Lani smo objavili “ulov” foto zamke sa sasvim druge lokacije na Dinari:

Na Dinari snimljena najveća kopnena zvijer u Hrvatskoj: Medvjedu je najviša hrvatska planina stalni domKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime