Niz promjena koje će unaprijediti i detaljnije definirati socijalne usluge i prava stanovnika Grada Splita s ciljem kvalitetnije brige za najpotrebitije sugrađane sadržano je u Prijedlogu Odluke o socijalnoj skrbi koju je na 21. sjednicu Gradskog vijeća uputio gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Prijedlog je donesen na temelju Programa javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije Grada Splita za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, uvažavajući preporuke nadležnog Ministarstva, pravobraniteljice za djecu, kao i preporuke Socijalnog vijeća Grada Splita, upravnih odjela i institucija. Za izradu je bio zadužen Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju na čelu s pročelnicom Magdom Vrvilo.

Socijalno vijeće kao savjetodavno radno tijelo Gradskog vijeća kontinuirano surađuje s nadležnim odjelima u cilju zajedničkog unapređenja i pružanja socijalnih usluga građanima Grada Splita. Na 7. sjednici Socijalnog vijeća održanoj 12. travnja 2019. godine se Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi jednoglasno usvojio nakon rasprave i obrađenih prijedloga.

Predsjednica Socijalnog vijeća Mirna Kovačić je izrazila zadovoljstvo radom svih članova Socijalnog vijeća koji se redovito sastaju i kvalitetnim prijedlozima udovoljavaju potrebama naših sugrađana.

U odnosu na prethodnu odluku unaprijedit će se područje vezano za osobe starije životne dobi, područje osoba s invaliditetom, udomitelja te će se unaprijediti pojedine odredbe postojeće Odluke.

Donošenjem Odluke osigurat će se nova prava, kao i pravednija raspodjela sredstava umirovljenicima u sklopu projekta „Moj zlatni Split“ uvođenjem kriterija koji do sada nisu postojali: visina ukupnih prihoda i posjedovanje samo jedne nekretnine koja služi za stanovanje.Iznosi mjesečne potpore su:

– za umirovljenike s ukupnim prihodima do 900,00 kn u iznosu od 300,00 kuna umjesto dosadašnjih 250,00 kuna,
– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 900,01 kn do 1200,00 kn u iznosu od 250,00 kuna umjesto dosadašnjih 200,00 kuna,
– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1200,01 kn do 1500,00 kn u iznosu od 200,00 kuna umjesto dosadašnjih 150,00 kuna,
– za umirovljenike s ukupnim prihodima od 1500,01 kn do 2000,00 kn u iznosu od 100,00 kuna.

Uvode se i razvijaju nove mjere kojima će učenici i studenti s invaliditetom ostvariti pravo na potporu u visini od 600,00 i 800,00 kuna mjesečno, kao i mjera kojom će udomitelji ostvariti pravo na sufinanciranje dadilje u maksimalnom iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno do upisa djeteta u redovni program predškolskog odgoja.

Novost je i kako su rokovi za podnošenje zahtjeva, koji su se u praksi pokazali nedostatnim, sada prilagođeni potrebama korisnika.

Povećani su cenzusi uvjeta prihoda na način da umjesto 2.000 kuna za samca iznosi 2.300,00 kuna, umjesto 2.600,00 kuna za dvočlanu obitelj iznosi 2.900,00, te za svakog daljnjeg člana umjesto 500,00 kuna iznosi 700 kuna. Također je povećana visina cenzusa za korisnike osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb sa dosadašnjih 2.500,00 na 2.750,00 kuna.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime