Grad Split, uz tehničku pomoć Razvoje agencije Split – RaST d.o.o. u sklopu prijave na Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima, kojeg je početkom godine raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, osigurao je 1.333.952,00 kuna nacionalnih sredstava za sanaciju i popravke objekata dječjih vrtića, kao i za izradu projektno-tehničke dokumentacije za nove vrtiće na Pujankama i Kili, te za dogradnju DV Ružmarin.

Uz proračunska sredstva Grada Splita namijenjena sanaciji objekata dječjih vrtića za 2018. godinu u iznosu od 1.809.400,00 kuna, te ukupno 1.420.100,00 kuna vlastitih sredstava četiriju predškolskih ustanova Grada Splita, kao i uz donaciju HEP-a u iznosu od gotovo pola milijuna kuna za energetsku obnovu DV Morski konjić u Slatinama, ove godine će se u obnovu postojećih i projektiranje novih objekata dječjih vrtića u vlasništvu Grada Splita uložiti više od 5 milijuna kuna.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima, u sklopu kojeg su osigurana sredstva, koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Sredstvima Programa pomaže se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata, a ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanjaKomentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime