U Šibeniku od četvrtka kreće naplata otpada po količini, što znači da odvajanje otpada postaje obaveza za sve građane. Temu naplate otpada komentirala je na svom Facebooku gradska i županijska vijećnica s Nezavisne liste Stipe Petrine, Iris Ukić Kotarac.

ZELENI GRAD, ŠUTLJIVA GRADSKA UPRAVA I ZBUNJENI GRAĐANI

Zakonom i Uredbom jasno je propisana obaveza naplate računa prema količini predanog otpada, međutim građanima će se i novim cjenikom koji se primjenjuje od 1. studenog zapravo naplaćivati volumen spremnika kojeg je prema novom cjeniku odredio Zeleni grad d.o.o i to po istoj cijeni za jednog ili dva člana obitelji (38,42 kn) , odnosno prema istoj cijeni bez obzira da li vas je u obitelji 3 ili 4 (80,68 kn) za 5 ili više članova (126,79 kuna).

U odnosu na novu cijenu važno je napomenuti da ona i nije toliko drastično porasla u odnosu na cjenik iz 2017. godine međutim svakako je porasla u odnosu na cjenik iz 2010. godine kada je cijena za jednog člana bila 19.68 kuna dok je sad po novom cjeniku za jednog onečišćivača čak 38.42 kuna. U svakom slučaju, sada ćemo na navedenu cijenu plaćati još 3,44 kuna (odnosno 5,15 kuna za tročlanu ili četveročlanu obitelj te 10,31 kunu za 5 i više članova), po pražnjenju kante.

Kako se Šibenik prazni od ljudi, kao i cijela Hrvatska, vjerujem da neće biti problema.

Da li nam je standard u ovih 8 godina porastao za 50% koliko je porasla cijena usluge „čistoće“ i da li je način prikupljanja otpada danas učinkovitiji ostavljam vama na prosudbu, ali da smo prljavije društvo svima je jasno.

Po gradu rastu zeleni otoci, ali s HDZ-ovom vlašću teško da ćemo na “zelenu granu”.

Isto tako prema ovom novom cjeniku ne mogu pronaći cijenu odnosno odredbu o odvojenom prikupljanju biorazgradivog otpada u Šibeniku, a koji korisni otpad bi se trebao skupljati odvojeno od miješanog komunalnog otpada. Na stranicama Grada postoji tek pamflet s brojem telefona (i to Ekološke udruge Krka-Knin) dakle bez konkretnih informacija tek simpatičnim sličicama koje me podsjećaju na gradonačelnikov „hodajući kolegij“ .

U članku 7. stavku 6. Uredbe navodi sr kako je davatelj javne usluge dužan korisniku usluge osigurati odvojenu predaju biorazgradivog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada odvojeno od miješanog komunalnog otpada.
Koliko mi je poznato, a kako vidim iz cjenika, Zeleni grad nije predvidio kompostere a (Poznato mi je da je Fond za zaštitu okoliša promijenio ploču zbog „nedostatka sredstava“ samo pitanje je kome).

Zakonska regulativa jasnim odredbama potiče proizvođače i posjednike otpada da odvojeno predaju otpad, kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje i smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te tako pored ostalog i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje.

Ipak ovo „odvojeno“ skupljanje otpada ima i jednu dobru stranu, gladni građani više neće morati kopati po kontejnerima u potrazi za plastičnim i staklenim bocama.

Staklena i plastična ambalaža učinkovito će se odvajati kao što se bogati slojevi društva učinkovito odvajaju od onih kojima je tih 50 lipa od boce preduvjet da imaju „kruh naš svagdašnji“.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime