S Novom godinom na snagu stupaju i nova prava za korisnike telekom usluga, odnosno nove obveze za operatore.

Među važnijim izmjenama koje idu u korist potrošača svakako je ona koja se tiče mogućnosti raskida ugovora e-mailom ili telefonom.

– Od 1. siječnja 2020. godine operatori javnih komunikacijskih usluga obavezni su omogućiti raskid pretplatničkog ugovora na isti način, dakle, putem istih kanala komunikacije na koji omogućavaju sklapanje ugovora.

U svojim općim uvjetima poslovanja dužni su detaljno navesti načine na koje korisnici mogu zatražiti raskid pretplatničkog ugovora, što uključuje i mogućnost raskida elektroničkim putem, kao i telefonom, uz to navesti je li za raskid potrebna određena dokumentacija, odnosno podaci za identifikaciju korisnika, te o kojoj se dokumentaciji i podacima radi.

Novost je i da su skraćeni rokovi za raskid usluge u nepokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama s 12 na pet dana, kao i rokovi za promjenu operatora u navedenim mrežama s 45 na maksimalno 30 dana, čime se, također, ide na ruku potrošačima – navode iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Osim toga, od 1. siječnja mijenjaju se i prava korisnika u dijelu koji se odnosi na kvarove i nemogućnost ostvarivanja usluge.

Dosad su se, naime, prava ostvarivala samo u slučaju kvara na opremi kad je operator bio obvezan otkloniti takav kvar u roku od pet dana.

Kako se žaliti operateru?

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti rješava sporove između operatora i korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga isključivo nakon dovršenog postupka kod operatora, na temelju pisanog zahtjeva za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije.
Ako ste korisnik elektroničkih komunikacijskih usluga i želite se požaliti na visinu računa, kakvoću elektroničkih komunikacijskih usluga i /ili povredu odredbi pretplatničkog ugovora, potrebno je slijediti zakonom utvrđene procedure kako biste u slučaju za Vas nepovoljnog rješenja operatora mogli pisanim putem podnijeti zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.
Detalje potražite OVDJE.


Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime