U okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska CBC
Programme 2014-2020, Europski fond za regionalni razvoj odobrio je 7,1 milijun
eura za Projekt naziva SUSPORT –Sustainable PORT's. Riječ je o programu
prekogranične suradnje Italije i Hrvatske u kojem uz vodećeg partnera, odnosno
Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, sudjeluje još petnaest projektnih
partnera, od čega 8 iz Italije i 7 iz Hrvatske.

U sklopu projekta za hrvatske partnere odobreno je ukupno 2,7 milijuna eura od
čega 2,2 milijuna eura namijenjeno lučkim upravama Rijeka, Zadar, Split, Ploče i
Dubrovnik. Ukupni dio budžeta za svaku lučku upravu pojedinačno iznosi 440.000
eura od čega bespovratna EU sredstva iznose 374.000 eura ili 85% vrijednosti
projekta. Navedena sredstva su odobrena za razvojne projekte kojima će se
povećati ekološka održivost i poboljšati energetska učinkovitost hrvatskih luka.

Lučka uprava Rijeka provedbom projekta omogućiti će projektiranje i nabavu
opreme za unaprjeđenje električne rasvjete i uvođenje tehnologije LED rasvjete na
javnim lučkim površinama koje koriste građani (npr. osvjetljenje riječkog lukobrana),
te za nabavu i instalaciju punionice za električne automobile i nabavu električnog
vozila. Cilj projekta je ušteda električne energije i smanjenje svjetlosnog zagađenja
na javnim lučkim površinama.

Lučka uprava Zadar provedbom projekta omogućiti će uvođenje alternativnih izvora
energije u luci Gaženica, odnosno instalaciju fotonaponskog sustava koji će se
osigurati energiju za osvjetljenje luke i za solarni terminalni sustav za toplu vodu i
grijanje. Cilj projekta je ušteda električne energije i razvoj Gaženice u „zelenu“ luku.

Lučka uprava Split provedbom projekta omogućiti će daljnje poboljšanje kvalitete
lučke usluge i zaštita okoliša uz razmjenu primjera najbolje prakse.

Lučka uprava Ploče provedbom projekta omogućiti će poboljšanje energetske
učinkovitosti lučkih operacija i povećanje kompetencija za upravljanje pomorskim i
multimodalnim teretnim prometom na ekološki održiv način.

Lučka uprava Dubrovnik provedbom projekta omogućiti će uvođenje nove LED
tehnologije za rasvjetu lučkog područja čime će se osigurati značajna ušteda u
potrošnji električne energije.

Projekt se općenito odnosi na poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološku održivost
usluga pomorskog i obalnog prometa promovirajući multimodalnost i službeno će
započeti u lipnju, odnosno srpnju 2020. godine, te će trajati ukupno tri godine.Komentiraj

Napišite komentar
Upišite svoje ime