NOVI ROKOVI ZA SPORTSKI RIBOLOV – Pročitajte pregled vrsta i veličina koje smijete loviti!

Stupanjem na snagu novog Zakona o morskom ribarstvu propisano da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 01. prosinca do 01. ožujka


Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede upozorava ribare na novi Zakon ribarstvu i promjene u rokovima za izdavanje dozvola sportskog i rekreativnog ribolova koje nosi.


“Podsjećamo da je stupanjem na snagu novog Zakona o morskom ribarstvu propisano da se godišnje dozvole izdaju u razdoblju od 01. prosinca do 01. ožujka. Stoga oni koji imaju namjeru kupiti godišnju dozvolu za 2018. godinu neka vode računa o zakonskom roku u kojem je to moguće napraviti. Nakon 01. ožujka moći će kupiti samo jednodnevne ili višednevne dozvole. Također, u tom slučaju ribolovci neće moći kupiti niti posebne dozvolejer se one izdaju isključivo temeljem prethodno izdane godišnje dozvole, osim posebne dozvole za športski ili rekreacijski ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode”, napominju u Upravi za ribarstvo, piše Morski.hr.

Pazite na rokove

Dana 12. prosinca 2017. godine u „Narodnim novinama“, broj 122 objavljen je novi Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru. Odredbama novog pravilnika došlo je i do određenih izmjena u odnosu na prethodni.

Zakonom o morskom ribarstvu („NN“, broj 62/2017) dozvole se dijele na:

a) godišnje rekreacijske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu

b) godišnje športske dozvole koje vrijede za kalendarsku godinu i mogu biti izdane samo članovima HSSRM-ac) jednodnevne športske i rekreacijske dozvole

d) višednevne športske i rekreacijske dozvolee) posebne dozvole:

– za ribolov ostima, vršama za lov ribe, stajaćim parangalima i upotrebu umjetne rasvjete koje se mogu kupiti samo uz posjedovanje godišnje dozvole

– za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu, koje se mogu izdati samo uz posjedovanje godišnje športske dozvole

– za ribolov u dijelovima mora koji su zaštićeni na temelju propisa o zaštiti prirode u kategorijama nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode

Ribolovac, vlasnik godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvolesmije obavljati ribolov sljedećim količinama ribolovnih alata i opreme:

– odmetom, ukupno do dva (2) komada

– kančenicom, ukupno do dva (2) komada

– povlačnim povrazom (panulom), ukupno do dva (2) komada

– povrazom s kukom za lov glavonožaca, ukupno do dva (2) komada

– napravom za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do dva (2) komada.

Ribolovcu koji obavlja ribolov na temelju godišnje, dnevne ili višednevne športske ili rekreacijske dozvole iz plovila dozvoljena je upotreba štapa i role nosivosti manje od 30 lb, osim kod ribolova udičarskim alatima za veliku ribu.

Odredbama novog Pravilnika povećana je starosna dob osoba koje kupuju jeftinije godišnje dozvole za športski ili rekreacijski ribolov sa 60 na 65 godina života.

Visina naknade za pojedine vrste dozvola utvrđuje se u kunama kako slijedi:

Cijeli članak možete pročitati ovdje.

Moja reakcija na članak je...
Vau
0
Haha
0
Hagić
0
Hmmm
0
Plač
0
Grrr
0
Molim?
0